Középiskolától az egyetemig közösen terelgetik a tehetségeket

 

Tehetség Műhely – ez a kulcsszava azoknak az együttműködéseknek, melyeket a tehetséggondozásban élenjáró pécsi és szekszárdi intézmények kötöttek egymással. A megállapodások szerint a felek közös programok megvalósításában működnek együtt az egyetemi és a középiskolai tehetséggondozási tevékenység összehangolása érdekében.

Együttműködési megállapodást kötött a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar a PTE Gyakorló Gimnáziummal, a szekszárdi Garay János Gimnáziummal és a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesülettel, hogy egyesítsék erőiket a hatékonyabb tehetséggondozás jegyében.

Az együttműködés keretében a felek közös tehetségműhelyeket alakítanak ki, mely által lehetőséget biztosítanak tehetséges középiskolás diákok számára az egyetem kutatási programjainak és diáktudományos tevékenységének megismerésére, a tudományos munkába való bekapcsolódásra, és arra törekednek, hogy minél több középiskolás diáknak nyíljon lehetősége arra, hogy egyetemi mentoraik, konzulenseik segítségével önálló kutatást végezzenek, dolgozatokat készítsenek, és eredményeiket tudományos diákköri konferencián mutathassák be.

A szekszárdi kar mint alsófokú pedagógusképző intézmény ugyanakkor arra a tendenciára is reagálni kíván az együttműködésekkel, melyet nem pedagógushiányként, inkább a jó pedagógusok hiányaként, a megfelelő pedagógus utánpótlásként emlegettek az aláíró intézményvezetők.

 

„Rendkívül fontos eleme lehet ennek az együttműködésnek az, hogy tehetséggondozásra alkalmas, tehetséges pedagógusok is kikerüljenek majd a majdani egyetemi hallgatók köréből, tehát nem titkolt törekvésünk az, hogy ne csupán a tehetségekre figyeljünk, hanem azokra a leendőbeli pedagógusokra is, akik majd a tehetségeket segítik, akik a tehetséggondozási munkában kimagaslót tudnak nyújtani.” – mondta el Prof. Dr. Szécsi Gábor, a kar dékánja.

 

A szerződéseket Turi Katalin, a pécsi gyakorlóintézmények igazgatója, Heilmann Józsefné, a Garay Gimnázium igazgatója, Dr. Gesztesi Enikő, a Honismereti Egyesület elnöke írta alá a KPVK dékánjával.

 

Galéria

 

A teol.hu beszámolója: Tehetséges középiskolásokat keresnek

magyar