Különleges tudományos és oktatási együttműködés a PTE szekszárdi karán

 

2023. február 22. Szekszárd.  Prof. Dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE KPVK) dékánja és a Dr. Tárkány Szűcs Attila, Vásárhelyi Testamentum Alapítvány kuratóriumi tagja sajtótájékoztató keretében írtak alá együttműködési megállapodást a jogi néprajz és kultúratörténet interdiszciplináris kutatási terület fejlesztésére, a kapcsolódó szellemi erőforrások erősítésére, valamint a PTE KPVK Tárkány Szücs Ernő jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajz Kutatócsoport tudományos céljainak támogatása. Az eseményen részt vett Dr. Szili Katalin, a PTE Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kurátora és Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra, a PTE KPVK Tárkány Szücs Ernő jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajz Kutatócsoportjának vezetője.

A PTE KPVK szekszárdi campusán aláírt együttműködési megállapodás elsődleges célja a jogi néprajzi és jogi kultúrtörténeti kutatások eredményeinek széleskörű megismertetése és e különleges, a nemzeti és helyi kulturális identitást is erősítő tudományterületek népszerűsítése. Az aláíró felek olyan, egyetemi karok közötti képzési kooperációk kialakítására törekednek, amelyek révén a jogi néprajz és jogi kultúrtörténet az alap-, mester- és doktori iskolai képzéseken is elérhetővé válik az érdeklődő hallgatók számára. Emellett tudománynépszerűsítő, tehetséggondozási programokat, szakmai rendezvényeket szerveznek és kiadványokat jelentetnek meg a jogi néprajz és kultúrtörténet eredményeinek közvetítésére. Ugyancsak közös terv egy, a jogi néprajz legjelentősebb hazai képviselőjének, Tárkány Szűcs Ernőnek a nevét viselő kutatóközpont megalapítása is, amelynek elsődleges rendeltetése a hazai jogi néprajzi és kultúrtörténeti kutatások összefogása, koordinálása lesz.

 

magyar