Kutatás és képzés: hátránykezelés és szociálpedagógia

 

A Pécsi Tudományegyetem KPVK KTTI Szociális Tanulmányok Tanszéke 2021. május 13-án „Kutatás és képzés: A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a szociálpedagógiában” címmel online nemzetközi konferenciát szervezett, amelynek célja egyrészt a nemzetközi és hazai szociálpedagógia mesterszakok közötti párbeszéd erősítése, másrészt a szekszárdi képzés mesterszakos hallgatói kutatási eredményeinek bemutatása volt a közel ötven résztvevő számára.

A konferencia Dr. hab. Zádori Iván külügyi és kapcsolati dékánhelyettes hivatalos köszöntőjével kezdődött. legfrissebben akkreditált képzésének bemutatkozása és  

Ezt követően az első szekciót Prof. Dr. hab. Nagy Janka Teodóra PhD tanszékvezető egyetemi tanár nyitotta meg a PTE KPVK első saját, a harminc éves szociális munka és a negyven éves pedagógusképzés legjobb hagyományait folytatni kívánó mesterképzést ismertető, „A szekszárdi szociálpedagógia mesterszak és a harminc éves szekszárdi szociális képzés öröksége” című előadásával.

A nemzetközi kitekintést Prof. Dr. Andrea G. Eckhardt (Hochschule Zittau/Görlitz, Fakultat für Sozialwissenschaften) „Kinder als Adressaten der Sozialen Arbeit. Handlungsfelder und aktuelle Diskurse in Deutschland” címmel tartott, a német szociálpedagógia részben történeti, részben aktuális kérdéseit összegző, Dr. hab. Klein Ágnes PhD egyetemi docens közreműködésével megvalósult előadása alapozta meg. A szekció elnökeként Dr. Bognár Szabina PhD adjunktus lehetőséget adott a hallgatóság körében megfogalmazott kérdések megválaszolására is.  

A második szekcióban két hazai szociálpedagógiai képzést ismerhettek meg a konferencia résztvevői. „A szociálpedagógia alapjaitól a „mestermunkáig”: szociálpedagógiai képzések és kutatások az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán” címmel Dr.Csürkéné Dr.Mándi Nikoletta, tanszékvezető főiskolai tanár (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Hittudományi, Társadalomtudományi és Romológia tanszék) a váci szociálpedagógiai alap- és mesterképzések programját, képzési sajátosságait, a „Szociálpedagógia” folyóirat szakmai eredményeit, továbbá a képzésekhez kapcsolódó programokat (pl. Szocped café, Roma-nap) ismertette. A „Börtön-projekt” bemutatása lehetőséget adott kutatás során alkalmazott újszerű módszertan tapasztalatainak megosztására is.

Ezt követően „A hadjúböszörményi szociálpedagógia mesterképzés sajátosságairól” Dr. Soós Zsolt PhD egyetemi docens (Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Szociálpedagógiai Tanszék) előadása tájékoztatta az online térben megrendezett konferencia résztvevőit a szociálpedagógia MA szak megalapításáról és 2017-ben történt indításáról Hajdúböszörményben. Az előadás azon túl, hogy lehetőséget adott a képzési koncepció formálódásának megismerésére, alkalmat jelentett a képzési tapasztalatok megosztására is.

A harmadik szekció a Pécsi Tudományegyetem KPVK KTTI Szociális Tanulmányok Tanszékén 2020-ban indult szociálpedagógia MA szak képzésére és abban a kutatás helyére, szerepére, az első éves hallgatók kutatási feladatáról szóló beszámolóra fókuszált.

Dr. Varga István PhD adjunktus és Farkas Éva tudományos segédmunkatárs (PTE KPVK KTTI, Szociális Tanulmányok Tanszék, Szekszárd) „A tanoda, mint kutatási téma a szekszárdi szociálpedagógia mesterszak képzésében” című előadása a szekszárdi mesterképzés kutatási koncepciójáról, és annak első lépéseként a közelmúltban megkezdett tanoda kutatásról szólt – külön hangsúlyozva a témaválasztás kapcsán, mint hipotézist, a tanoda és a közösségi motiváció szerepét a hátránykezelés eredményességében. A kutatás első szakaszának eredményeit osztotta meg „A tanodák, mint hátránykompenzációs intézmények szociálpedagógiai mintázatai” címmel tartott kutatási beszámolójában Ácsné Tóth Éva és Lambert Katalin első évfolyamos Szociálpedagógia MA szakos hallgató.

Természetesen minden szekció, illetve előadás után lehetőség nyílt kérdések megfogalmazására, az elhangzottak kiegészítésére és véleménynyilvánításra. Dr. Tóbiás László PhD főiskolai docens (KRE TFK Szociális Munka és Diakónia Intézet, Budapest) a konferencia összegzése előtt gratulált a színvonalas előadásokhoz és a szociálpedagógiatörténet a tanodákhoz kapcsolódó több fontos intézményei előképére is felhívta a jelenlévők figyelmét. 

Prof. Dr. hab. Nagy Janka Teodóra megköszönve az előadók, a résztvevő kollégák, hallgatók és érdeklődők figyelmét a szekszárdi mesterképzési programhoz kapcsolódó program folytatásának ígéretével zárta a konferenciát, amely számunkra is nagyon érdekes és tartalmas volt. Köszönjük, hogy részt vehettünk!

 

A szekszárdi Szociálpedagógia MA szak I. évf. hallgatói

Ezer-Ferencz Veronika

Kiss Zsoltné

Nagyné Messinger Tímea

Sánta Eliza

Szabó Kinga

Szabóné Tóth Rita Márta

magyar