Már nyomtatásban is olvasható a Kultúratudományi Szemle

 

A kultúratudomány új eredményei iránt érdeklődők immár nyomtatásban is olvashatják a Kultúratudományi Szemlét. A PTE KPVK gondozásában megjelenő tudományos folyóirat 2020/1. száma már megtalálható a kari és egyetemi könyvtárakban. A negyedévente megjelenő periodika kultúratudományi, pedagógiai, filozófiai, művelődés- és eszmetörténeti témájú cikkek, tanulmányok, vitaanyagok és könyvismertetések megjelentetésével kínál szakmai fórumot az egyetemes és magyar kultúra történetével, helyzetével, jövőjével, a napjainkat jellemző kulturális értékváltásokkal és a kortárs pedagógiai irányzatokkal foglalkozó kutatók számára.

magyar