Nemzetközi online kurzusok az olasz partneregyetemmel – PTE – Universitá di Cagliari

Elkezdődtek kurzusaink a Pécsi Tudományegyetemen az EDUC Európai Uniós együttműködés keretében. Az EDUC az Európai Unió tagállamai közötti együttműködés az online nemzetközi oktatás kibontakoztatására. Ezzel egy szakmai közösséget is alkot, mely nemzetközi kapcsolathálózat keretében felsőoktatási projektek, közös kurzusok indítását teszi lehetővé.

Az EDUC program 5 európai egyetem, köztük egyetemünk, a Pécsi Tudományegyetem részvételével zajlik. Karunk ezzel megnyitja a lehetőséget minden hallgatónk, oktatónk, s az egyetemi polgárok számára, hogy világszinten szerezzenek tapasztalatokat a felsőoktatásban. A hallgatóknak ezzel lehetőségük nyílik arra, hogy más, nemzetközi szintű képzéseket nyújtó egyetemek kurzusait hallgassák, azok BA vagy MA képzéseibe bekapcsolódjanak, s ezzel résztvevői legyenek az oktatás interkulturális, globális hálózatának.

 https://pte.hu/hu/educ

Cagliari egyetem és PTE kollaboráció

https://unica.it/unica/en/news_notizie_s1.page?fbclid=IwAR1agCWdbgH4zcCMDcyTCOOC_HwqYBFygNqsFueycZqnV5bhDVPnl-55ixk&contentId=NTZ268263

A kurzusról

Karunk EDUC keretben meghirdetett kurzusa Dr. Schnell Zsuzsanna Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet Kultúraelméleti és Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék oktatójának vezetésével zajlik. Partneregyetemünk az olaszországi Cagliari Egyetem, ahonnan Dr. Francesca Ervas oktatóval közösen a kurzus egy ún. joint course formában valósul meg.

Dr. Francesca Ervas

Cagliari Egyetem, Pszichológia és Pedagógia Kar Olaszország

 

Dr. Schnell Zsuzsanna

PTE Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet

Kultúraelméleti és Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék

 

A kurzus célja

A kurzus témája a nyelvfejlődés, a fejlődéspszichológia, a társas célok által motivált nyelvhasználat, a kontextusfüggő pragmatikai jelentések és az interkulturális kommunikáció világát térképezi fel interaktív módon, és vizsgálja az emberi társalgás pszichológiai, valamint kognitív nyelvészeti vonatkozásait.

Diákjaink a Távol-Kelet, Közel-Kelet, közép- és Nyugat-Európa országaiból kerülnek ki, s ez ritka gazdag lehetőséget ad az interkulturális párbeszédek kialakulásához. Ez az egyedülálló aspektus, hogy az adott kérdések azonnali, interkulturális reflexiókat nyernek, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a párbeszéd során a résztvevők nyitottabb gondolkodásúvá válhassanak, s hogy ezzel a 21. századi kompetenciák egyik fő elemét, a szociokulturális különbözőségek iránti nyitottságot, és az ehhez szükséges kommunikációs készségeket elsajátítsák. Ezek olyan értékek melyek társadalmi változásokat indíthatnak el, mellyel áthidalhatóak lesznek a kulturális és gondolkodásbeli különbségek, azáltal, hogy a résztvevők megismerik az emberi konceptualizáció univerzális és kultúrafüggő, nyelvi formáit, fogalmait.

magyar