Oktatói munka hallgatói véleményezése

 

Kedves Hallgatók!

 

Egy egyetemi kar akkor tekinthető igazán hallgatóbarátnak, ha képzési kínálatát a diákok véleményének, javaslatainak figyelembevételével formálja, és hozzájárul ahhoz, hogy az oktatók folyamatos hallgatói visszajelzéseket kapjanak munkájukról és kurzusaik hasznosságáról. Miután Karunk továbbra is egyike kíván maradni a PTE leginkább hallgatóbarát szervezeti egységeinek, fontos számunkra, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan értékelik hallgatóink az általuk látogatott előadásokat, szemináriumokat és tanáraik teljesítményét. Ezért kérem, hogy legyenek szívesek kitölteni az oktatói munka hallgatói véleményezésére rendszeresített kérdőívet február 1-20. között, amelyben több szempont szerint értékelhetik a kurzusokat és a kurzusok oktatóinak tevékenységét. Mindenkinek eredményes kitöltést kívánok!

 

Prof. Dr. Szécsi Gábor

Dékán

magyar