Pályázat szakkollégiumi tanár pozícióra

 

Az Illyés Gyula Szakkollégium pályázatot ír ki a Szakkollégiumi Tanár pozíciójára.

 

A Szakkollégiumi Tanár feladatai:

- gondoskodik a szakmai feladatok ellátásáról, a tudományos munka előkészítéséről és koordinálásáról

- összehívja és vezeti a Szakkollégiumi Gyűlés ülését

- összehívja és vezeti a Szakkollégiumi Tanács ülését

- éves tervet készít

- gazdálkodási tervet készít

- biztosítja, hogy a Szakkollégium az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően működjön

- irányítja a Szakkollégium munkáját

- képviseli a Szakkollégiumot a PTE KPVK-n belül és külső szervek előtt

- intézkedhet a Szakkollégiumot érintő ügyekben

 

A pályázati feltételek:

- a pályázó PhD-fokozattal rendelkezik vagy doktorandusz valamelyik magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájában és a képzésfelező komplex vizsgát már teljesítette

- a pályázó a Pécsi Tudományegyetem oktatója

- a pályázó 40. életévét a pályázat leadásának napjáig nem töltötte be

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét

- egy motivációs levelet, mely a tanári elképzeléseit is tartalmazza

- hiteles doktorjelölti jogviszony-igazolást, vagy a PhD-cím megszerzését igazoló okirat hiteles másolatát

A pályázatok leadási határideje:

2022. december 11.

 

A leadás elektronikus formában történik a kpvk.szakkollegium@pte.hu címen.

A pályázatok elbírálási határideje: 2022. december 18.

A Szakkollégiumi Tanárt az Illyés Gyula Szakkollégium SZMSZ-ének megfelelően a Szakkollégiumi Gyűlés választja meg.

A megbízás kezdete a 2023. február 1., időtartama két év.

 

 

magyar