Prof. Dr. Szécsi Gábor könyvének bemutatója Horvátországban

2024. június 20-án a Horvát Irodalmi Társaság szervezésében Djakovoban könyvbemutatóra került sor, ahol két jelentős művet ismerhetett meg a közönség. Az eseményen Szécsi Gábor "Narativ i Razumijevanje: Filozofski prinosi teoriji narativnog sebstva" (Narratíva és megértés: Filozófiai adalékok a narratív én elméletéhez) című könyvét, valamint Mirko Ćurić "Esterházy Péter halála: Hat történet a halálról" című alkotását mutatták be.

A könyvbemutatón karunk részéről Dr. Gyurok János, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának Kisebbségkutató Központjának vezetője, valamint Dr. Nemeskéri Zsolt, intézetigazgató vett részt. Gyurok János méltatta Szécsi Gábor munkáját, amely részletesen tárgyalja a narratív én fogalmát, bemutatva, hogyan formálják a narratívák az egyén identitását és önértelmezését. Kiemelte, hogy a könyv jelentős filozófiai alapot nyújt a narratív önértelmezéshez és identitásformáláshoz.

Nemeskéri Zsolt Ćurić művéről beszélt, amely hat különböző történetet mesél el, mindegyik a halál különböző aspektusait vizsgálva. Kiemelte Esterházy Péter halálát, mint központi témát, és méltatta a szerző alapos kutatómunkáját és érzelmi mélységét, amellyel a történeteket megírta. Ćurić történetei mély érzelmi és kulturális kontextusban vizsgálják a halált, bemutatva annak univerzális és elkerülhetetlen jelenségét az emberi életben.

A művek jelentőségéről és filozófiai mélységéről szóló bemutató nagy érdeklődést keltett. A rendezvény során világossá vált, mindkét szerző hangsúlyozza írásaiban a narratívák szerepét az identitásformálásban és a halál megélésében. Karunk munkatársai azt is bemutatták, hogyan reflektálnak a művek egymásra a narratív én elméletének és a halál ábrázolásának tekintetében.

A könyvbemutató jelentős kulturális eseményként hozzájárult a magyar és horvát irodalmi kapcsolatok elmélyítéséhez, valamint új perspektívákat nyitott meg a kortárs filozófiai és irodalmi diskurzusok számára.

magyar