Prof. Dr. Szécsi Gábor új könyve

 

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent a PTE KPVK dékánjának, Prof. Dr. Szécsi Gábor új könyve A megújulás műhelyei címmel.

A kötet a hazai felsőoktatás A kötet az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák elmúlt tíz évének feldolgozásával keresi és sugallja a választ arra a kérdésre, hogyan tud a tudósképzésnek ez a sajátosan magyar formája a kulturális, társadalmi, politikai változások sodrásában is fejlődni, erősödni. A kulturális és oktatáspolitikai háttérre is kiterjedő elemzéseivel arra próbál rávilágítani, hogy a hazai felsőoktatási tehetséggondozás motorjaiként működő tudományos diákkörök és azok fórumai, a tudományos diákköri konferenciák miként válhatnak az új évezredet jellemző kulturális értékváltások/értékváltozások közepette is a tudományos megújulás valódi műhelyeivé.

A könyv online változata az Akadémiai Kiadó elektronikus alapműveinek gyűjteményében (MERSZ) az alábbi linken érhető el:  https://mersz.hu/szecsi-a-megujulas-muhelyei/

(Szécsi Gábor: A megújulás műhelyei. Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák története (2011-2020). Budapest, Akadémiai Kiadó, 2021)

magyar