A PTE KPVK-n mutatták be Bogányi Gergely zongoraművész és Szécsi Gábor professzor közös könyvét

Június 5-én a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szekszárdi campusán mutatták be Bogányi Gergely és Szécsi Gábor Narrativitás és zenei megértés című könyvét. A nagy sikerű rendezvényen a világhírű zongoraművész és az ismert kommunikációkutató professzor a kötet megjelenésének előzményeiről, közös kutatásaikról beszéltek az érdeklődőknek. Szécsi Gábor professzor kiemelte, hogy elsősorban arra kívántak rávilágítani kötetükben, hogy filozófiai, nyelvészeti és pszichológiai modellek milyen adalékokkal szolgálhatnak a zenei megértés folyamatának megértéséhez és ezáltal a kérdéskört érintő esztétikai, zeneelméleti gondolatkísérletek a továbbgondolásához.

Mint arra Bogányi Gergely is felhívta a figyelmet, a zenei példákkal gazdagon illusztrált kötet célja egy, a zenei megértés alapjait megvilágító zeneelméleti modell fogalmi kereteinek meghatározása. A szerzők elemzéseik során annak az általános feltevésnek az igazolására vállalkoztak, hogy a zeneművek olyan értelmezési szinteket jelenítenek meg, amelyek személyes asszociációk kereteiként működő befogadói történetekkel összekapcsolódva válnak a művek értelmezésének alapjaivá. Bogányi Gergely és Szécsi Gábor egyaránt hangsúlyozta, hogy a kötetben bemutatott elemzések eredményei jól hasznosíthatók lehetnek például zenepedagógiában, vagy a zenei megértés kérdéskörét érintő pszichológiai kutatásokban.

A beszélgetést Kraszkó Zita vezette.

magyar