Rangos Innovációs elismerésben részesült a PTE KPVK-n kifejlesztett matematikatanítási játék

 

A Magyar Innovációs Szövetség a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat keretében kiemelt elismerésben részesítette a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Peadgógusképző és Vidékfejlesztési Kara és a Piatnik Budapest Kft. szakmai együttműködésében kifejlesztett Dienes MathLab matematikatanítási társasjátékot. A díjat pénteken az Országház Felsőházi Termében vette át Jakab Ferenc professzor, a PTE innovációs rektorhelyettese és Prof. Dr. Szécsi Gábor a PTE KPVK dékánja.

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán történik a matematikatanítás világhírű professzora, és egyben a PTE díszdoktora, Dienes Zoltán szellemi örökségének gondozása. A Kar munkatársai Prof. Dr. Klein Sándor, Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt és Dr. Zádori Iván koordinálásával dolgozták ki szellemi termékként, úgynevezett know-how-ként dolgozták ki azt a Dienes matematikai laboratórium eszközcsomagot, amely komplex módon alkalmazható a matematikatanításban és a kapcsolódó fejlesztő programokban. Az innováció újdonságtartalma, hogy ebben a komplexitásban korábban nem állt rendelkezésre a tanításban felhasználható, professzionális megvalósítású matematikai eszközkészlet, amely az alsó tagozatos oktatás szinte teljes spektrumát le tudja fedni.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) támogatásának köszönhetően a játékkészleteket ezer példányban osztották ki ötven magyar nyelven tanító iskolának, határainkon innen és túl egyaránt, valamint a programban oktató tanárok továbbképzésen is részt vehettek. A projekt célja az volt, hogy a komplex környezeti, természettudományos és logikai fejlesztés tárgyi és személyi infrastruktúráját segítse kialakítani az iskolákban.

 

Az UnivTV beszámolója

magyar