Sikeres nemzetközi konferencia és workshop Szekszárdon

 

Sikeres nemzetközi konferencia és workshop Szekszárdon a hátránykezelés módszertanáról, eszközrendszeréről a pedagógusképzésben

 

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” PTE-projekt „A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a pedagógusképzésben” alprojektje keretében 2019. április 8-án, a Roma Kultúra Világnapján nemzetközi konferencia és workshop volt Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán.  Prof. Dr. Szécsi Gábor dékáni köszöntőjét követően a nagyszámú érdeklődő a kérdés nemzetközi és hazai elméleti és gyakorlati tapasztalatait, eredményeit, aktuális feladatait ismerhette. Hátránykezelés a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók esetében címmel tartott értékelő elemzésében Dr. Podráczky Judit PhD intézetigazgató egyetemi docens (KE PK Neveléstudományi Intézet), a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja a kérdéskör szakmai előzményeit tekintette át. Az óvodából az iskolába átmenet időszakának németországi nyelvfejlesztési kutatási eredményeit, illetve pedagógiai gyakorlatát ismertette a szakemberekkel és pedagógushallgatókkal "Bildung durch Sprache und Schrift: Sprachförderung im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule" előadásában Prof. Dr. Patricia Nauwerck (Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd).

 

A Roma Kultúra Napját a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium klipjével köszöntő Dr. habil Orsós Anna tanszékvezető egyetemi docens (PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék) a cigány/roma fiatalok helyzetét elemezve hiteles képet rajzolt a közösségek életéről, az egyetemi képzés jelentette kihívásokról (Cigány/roma fiatalok a felsőoktatásban).

 

 

A nemzetközi kitekintést szélesítette a Prof. Dr. Haslauer Edina PhD (University of Wisconsin-Platteville, School of Education)–Dr. habil Klein Ágnes PhD egyetemi docens (PTE KPVK IGYPI Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék)–Tancz Tünde mesteroktató (PTE KPVK IGYPI Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék) által végzett összehasonlító kutatás eredményeit a jelenlévőkkel megosztó és egyben új kérdéseket is megfogalmazó előadás (Kommunikáció a speciális ellátási szükséglettel rendelkező gyermekeket nevelő szülőkkel Magyarországon és az USA-ban).

 

A hazai jó gyakorlatok bemutatása lehetőséget nyújtott a PTE KPVK oktatói számára a gyakorló szakemberekkel és hallgatókkal közös megszólalásra. Dr. Varga István PhD adjunktus (PTE KPVK KTTI, Szociális Tanulmányok Tanszék) és Ezer-Ferencz Veronika szociális munkás (az Aparhanti Független Roma Egyesület elnöke) Az iskolai hátránykezelés alternatív módszere Aparhanton a Máj Sukár Juma (Egy szebb világ) Tanodában címmel foglalta a hátránykezelés tanodákban kialakult figyelemre méltó és a pedagógus hallgatók körében is érdeklődést keltő motivációs gyakorlatát. Prof. Dr. habil Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár (PTE KPVK Szociális Tanulmányok Tanszékvezetője, egyetemi tanár) és Sztojka-Kovács Petra, I. évf. szociális munka szakos hallgató A szociokulturális hátránykezelés módszerei az ozorai Illyés Gyula Általános Iskolában című közös előadásában a kérdés elméleti megközelítését követően egy esettanulmányon keresztül annak aktuális dilemmáit is megfogalmazta.

 

 

A konferencián elhangzottak megvitatására és új szakmai szempontokkal kiegészítésére a workshop kínált lehetőséget a résztvevők számára. Az előadók, továbbá a pedagógusképzések, valamint a Romológiai alapismeretek kurzus szociális munka és közösségszervezés szakos hallgatói kérdéseikkel, hozzászólásaikkal további szempontokat fogalmaztak meg a témakörben készülő jegyzetek alkalmazhatóságához, módszertani eredményességéhez.

 

A Roma Kultúra Világnapján megrendezett nemzetközi konferencia és workshop egymás kultúrájának és gondolkodásának megismerése szellemében hagyományos cigány ételek közös elfogyasztásával és kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel és a folytatás szándékának megfogalmazásával zárult.

 

GALÉRIA »

 

 

magyar