Szakmai beszámoló a Nemzeti Tehetség Program 2019 keretében megvalósult programokról

 

Szakmai beszámoló a Nemzeti Tehetség Program 2019 „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” című pályázat „B” komponensének keretében megvalósult programokról

 

A PTE KPVK a Nemzeti Tehetség Program 2019 „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” című pályázat „B” komponensének keretében gazdag és sokszínű programot valósított meg. A PTE KPVK célkitűzése az volt, hogy a középiskolás tehetségeket felkarolja, felkeltse tudományos kíváncsiságukat és lehetőséget biztosítson számukra, hogy csoportos foglalkozásokon, rendezvényeken vegyenek részt, bekapcsolódjanak a Kari TDK-munkába. Programjaink népszerűek voltak, úttörő és egyedi lehetőséget biztosítottak a tehetséges középiskolások tehetséggondozásában. Programjainkon (Kari TDK Konferencia, „Tehetségműhely középiskolásoknak” programsorozat, TDK hallgatók bemutatkozása a középiskolásoknak, csoportos foglalkozások, mentorálás) a szekszárdi Garay János Gimnázium és a pécsi PTE Gyakorló Gimnázium diákjai, továbbá a Kar TDK hallgatói vettek részt. A rendszeresen megszervezésre kerülő programok a diákok motivációinak felkeltését és fenntartását célozták. A pályázat „B” komponensének keretében a középiskolás diákok Kari Tudományos Diákköri Konferencián, csoportos foglalkozásokon, és mentorprogramokon vehettek részt. A programokon való részvétel gazdagította a tehetséges középiskolások tudását, felkeltette tudományos kíváncsiságukat. Köszönjük szépen a támogatást, mely mindezt lehetővé tette. A PTE KPVK a jövőben is elkötelezett a középiskolások tehetséggondozásában.

 

 

magyar