Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről

A 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján az a  hallgató, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tett, mentesül az  oklevél kiadásának előfeltételéül a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51.  § (1)  bekezdésében, valamint a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

Az oklevél kiállításához kérelmet kell kitölteni a Neptun tanulmányi rendszer hallgatói WEB felületén, melyet az alábbi útvonalon érhet el:

Ügyinézés/Kérvények/Kitölthető kérvények/ADATEGYEZTETŐ OKLEVÉL KIÁLLÍTÁSÁHOZ 

A kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül Karunk kiállítja az oklevelet.

További információt a kpvk.tanulmanyihivatal@pte.hu címen kérhet.

 

Üdvözlettel:

Dránovits Klára

tanulmányi hivatalvezető

magyar