A Tanulmányi Hivatal működése a veszélyhelyzetben

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 20/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendje értelmében a tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon 2020. november 12-től az alábbiak szerint történhet:

- A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés főszabályként online (elektronikus levelezés útján, illetve a tanulmányi rendszeren keresztül) történik, kivéve az alábbi eseteket:

a) a hallgató teljesítheti a térítési és juttatási szabályzatban (PTE SZMSZ 6. számú melléklet)

meghatározott díj- és/vagy térítésfizetési kötelezettségét az erre kijelölt egyetemi pénztárakban,

b) előzetes telefonos vagy elektronikus levelezésben történő időpontegyeztetéssel.

- A személyes ügyintézés során kötelező a maszkviselés és – a lehetőségekhez képest – a védőtávolság betartása.

- A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani.

 

Tanulmányi Hivatal elérhetőségei:

Szekszárd, Rákóci út 1. I. emelet

tel.: 74/528-300/1122 és 1120 mellék

email: tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu

ügyfélfogadási idő: hétfőtől – péntekig 8:00 és 12:00 óra között

 

Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B

tel.: 72/503-600/64102 mellék

email: cselenyi.ferenc@pte.hu

ügyfélfogadási idő: hétfő 9:30-11:30, pénteken 13:30-tól

 

Tisztelettel kérjük a fentiek betartását!

Köszönettel!

Tanulmányi Hivatal munkatársai

magyar