A testnevelők nevelője volt Gerda néni

 

Életének 78. évében elhunyt Ákoshegyiné dr. Hild Gerda, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanára. Főiskolai oktatóként tanítók és óvodapedagógusok több generációját készítette fel a testnevelői pályára, illetve a szakhoz kötődő testnevelési és gyógytestnevelési feladatok ellátására.

Gerda néni – ahogyan évtizedeken keresztül mindenki ismerte őt – 1942. szeptember 1-jén született Pancsován. A Testnevelési Főiskola gyógytestnevelési szakán 1965-ben végzett, majd a szekszárdi Garay János Gimnázium tanáraként kezdett dolgozni. 1966-tól tíz éven át a Babits Mihály Általános Iskola testnevelője volt. Az 1977-ben Szekszárdon induló tanítóképző főiskola – mely akkor a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Szekszárdi Kihelyezett Tagozata nevet viselte – egyik alapító oktatója lett, s itt dolgozott két évtizeden keresztül, egészen 1997-ben történt nyugdíjba vonulásáig. A Testnevelési Főiskolán 1987-ben doktori címet, majd később tornaedzői képesítést szerzett. Munkássága során az oktatói és tanszékvezetői tevékenység mellett számos szakmai publikáció szerzőjeként, tudományos konferenciák szervezőjeként vált ismertté a hazai tanító- és óvodapedagógus-képzésben. Fő kutatási területei a gyógytestnevelés, testnevelés és iskolai játékok vizsgálata, az alsó tagozatos tanulók motoros teljesítménye és a szociális körülményeik közötti összefüggés vizsgálata voltak. Az országban elsőként dolgozott ki és vezetett gyógytestnevelési szakirányú továbbképzést tanítók és óvodapedagógusok számára. A „Tolna Megye Sportjáért” plakettet 1994-ben kapta meg. A főiskola – akkor már Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolaként – 1997-ben az intézmény legmagasabb kitüntetését, az Illyés-plakett I. fokozatát, Szekszárd városa pedig ugyanebben az évben a Közjóért kitüntető díjat adományozta számára.

Tanári, oktatói életműve kiemelkedő jelentőségű mind a megyeszékhely, mind Tolna megye testnevelői munkájában, a tanítók és óvodapedagógusok pályára való felkészítésében.

 

Forrás: Orbán György - A testnevelők nevelője volt Gerda néni (teol.hu)

magyar