Több mint száz „senior egyetemi hallgató” a Szekszárdi Harmadik Kor Egyetemének megnyitóján

A Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme tavaszi szemeszterének megnyitójára és első előadására több mint száz „senior egyetemi hallgató” részvételével került sor 2024. május 14. 15.00 órakor a PTE KPVK előadótermében.

A képzési program szervezője, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar nevében Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra a képzési program szakmai vezetője köszöntötte a megjelenteket. Emlékeztette a ’baby boomer’ és az ’x’ generációhoz tartozó hallgatókat a személyes tudásátadáshoz és a közösséghez kötődő, élethosszig tartó tanulás fontosságára, amelyhez a PTE KPVK oktatói és kutatói változatos témájú előadásokkal kívánnak hozzájárulni.

Ahogyan Csötönyi László, a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság elnöke kiemelte, az 50+ korú szekszárdiak érdeklődésére számító képzési program Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg. Mint Tóth Gabriella, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke fogalmazott, szívesen működnek közre más településeken szerzett tapasztalataik átadásával Szekszárdon is az előadás sorozat megszervezésében.

A tavaszi szemeszterben négy előadásra várják a résztvevőket. A megnyitót követően Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár „A nőrablástól a házasságkötésig” címmel tartott előadásában a házasság ma már inkább csak a történelem könyvekből és elbeszélésekből ismert formáiról, a nőrablásról, a leánylopásról, leányszöktetésről beszélt. A házasságkötés a középkortól érvényes, immár szerződéses, elsősorban a vallási és nemzetiségi hovatartozás meghatározta szabályai között szólt az I. Kálmány király óta megkívánt „magyar esküről”: azaz a menyasszony és a vőlegény egymásnak tett fogadalmáról, amely ma is az egyházi szertartás elmaradhatatlan része. A polgári házassági törvény megszületésének 130. évfordulóján a törvényi szabályozás („a fent joga”) és a családok, kisközösségek („a lent joga”) a mindennapokban követett szokásszerű gyakorlatának eltéréseire, az utóbbiak ma is élő jogszokásaira hívta fel a figyelmet.

A részt vevők visszajelzései, a következő előadó és téma iránti érdeklődések (Gruber László, MTA Szádeczky-Kardoss Elemér Díjas, Pedagógus Kutatói Pályadíjas tanár: „A legendák földjén – Kirgizisztán”), illetve az elköszönő mondatok („Viszontlátásra május 28-án!”) megerősítették, hogy jó volt ismét találkozni a Szekszárdi Harmadik Kor Egyetemén!

 

magyar