Tudományos Diákköri Konferencia a PTE KPVK-n

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar nagy hangsúlyt fektet a tehetségek felfedezésére és a tehetséggondozásra. 2024. április 23-án a Kar pécsi Campusa adott helyet a Kari Tudományos Diákköri Konferenciának (TDK). A rendezvényt Dr. habil. Zádori Iván a PTE KPVK dékánhelyettese nyitotta meg, és Dr. Kocsisné Dr. habil. Farkas Claudia, a Kar TDK koordinátora szervezte.

A PTE KPVK TDK konferenciájának külön érdekességét jelentette, hogy az egyetemisták mellett tudományos kutatásokat végző középiskolás diákok is szerepeltek. A diákok a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban és a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban végzik tanulmányaikat.

A versenyzők két szekcióban szerepeltek. A Középiskolás szekció zsűritagjai voltak: Dr. habil. K. Farkas Claudia egyetemi docens, Dr. Máté Andrea tudományos munkatárs, Dr. Gyurok János egyetemi adjunktus. Az Egyetemista szekció zsűrijében Dr. habil. K. Farkas Claudia egyetemi docens, Dr. Bíró Violetta egyetemi adjunktus, Dr. Máté Andrea tudományos munkatárs, Dr. Maksa-Egri Petra egyetemi adjunktus vettek részt.

A benyújtott pályamunkákban a Kar képzési palettájának változatossága tükröződött: az agráriumtól a pedagógián és a társadalomtudományon át a művészetig ívelt a témaválasztás. A TDK-sok igényes prezentációkkal készültek, amit tudományos diszkusszió és hozzászólások követtek. A színvonalas pályamunkák szerzőit a zsűri továbbjutásra javasolta a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

Eredmények:

Középiskolás szekció

 • 1. Akkermann Dániel: Üzenet a XVIII. és a XIX. századból. A murgai és a györkönyi időkapszula nyomában (Szekszárdi Garay János Gimnázium 9.B., Felkészítő tanár: Dr. Gesztesi Enikő PhD) (továbbjutásra javasolt a 37. OTDK-ra)
 • 2. Szabó Zsóka: A szekszárdi borvidék és története, valamint dűlőneveinek eredete és hagyományai (Szekszárdi Garay János Gimnázium 11.B., Felkészítő tanár: Dr. Gesztesi Enikő PhD)
 • 3. Kiss Laura Beáta: Szent György-napi újratelepülés, a sárkányölő szent nyomában (Szekszárdi Garay János Gimnázium 11.B., Felkészítő tanár: Dr. Gesztesi Enikő PhD)
 • Különdíj: Bosnyák Petra – Sárossy Zsófia: TCA előállítása és alkalmazása glicerin-karbonát előállítása során (Szekszárdi I. Béla Gimnázium,11. évf., Felkészítő tanár: Nagy István)

Egyetemista szekció:

 • 1. Csete Margit: Küzdelem az elfogadásért. Inkluzivitás megfigyelése egy sport club életében (Témavezető: Dr. Vámosiné Dr. Rovó Gyöngyvér egyetemi adjunktus)
 • 1. Milánkovics Réka: Szorzás gyakorlásának játékosítása alsó tagozatban (Témavezető: Nemes-Wéber Zsófia egyetemi tanársegéd)
 • 2. Hágen Zsuzsanna: A táncterápia alkalmazása a szociálpedagógia színterein (Témavezető: Prof. Dr. habil. Nagy Janka Teodóra egyetemi tanár, Dr. Bíró Violetta egyetemi adjunktus)
 • 2. Schneringer Dorka Anna: A kutyával asszisztált pedagógia hatásai a 3-7 éves gyermekek anyanyelvi és kommunikációs képességeinek fejlesztésében az óvodai színtéren (Témavezető: Major Tünde Kármen egyetemi tanársegéd)
 • 3. Ladányi-Mészáros Judit: A Család- és Gyermekjóléti Központ megoldási kísérletei a kortárs bántalmazás csökkentésében (Témavezető: Dr. Varga István egyetemi adjunktus)
 • 3. Meyer Viktória Magdolna: Szürrealista testképek (Témavezető: Dr. Maksa-Egri Petra egyetemi adjunktus)
 • 3. Vámos Enikő: A játék kultúrája a 21. század kezdetén Magyarországon. Generációs összehasonlítás (Témavezető: DDr. habil. Agora Zsuzsanna egyetemi adjunktus)
 • Különdíj: Biró Bernadett: A "gyermekkor elillanása" a digitális kultúrában. A tömegmédia hatása az óvodás korú gyermekek mentális fejlődésére, fogalmi világára és társas kapcsolataira (Témavezető: Prof. Dr. habil. Szécsi Gábor egyetemi tanár, dékán)
 • Különdíj: Hampl Imre: Precíziós gazdálkodás: „most vagy soha” (Témavezető: Vilinovszky Ferenc, főiskolai óraadó)
 • Különdíj: Hizsnyik Dénes: A Láthatatlan Város (Témavezető: Varga Rita, egyetemi tanársegéd)
 • Különdíj: Kuruc Aurora: A csipke történetének és kulturális jelentőségének vizsgálata (Témavezető: Dr. Maksa-Egri Petra egyetemi adjunktus)

 

Gratulálunk a tudományos munka iránt elkötelezett diákoknak és hallgatóknak, és köszönjük témavezetőik és felkészítő tanáraik munkáját.

Sikeres szereplést kívánunk az Országos Tudományos Diákköri Konferencián!

magyar