Új szemléletű tanulmánykötet a PTE KPVK professzorainak szerkesztésében

 

A Belvedere Meridionale Kiadó gondozásában művészet- és gazdaságfilozófiai kérdésekkel foglalkozó tanulmánykötet jelent meg  XXI. századi narratívák. Tanulmányok a filozófia, művészet és gazdaság metszéspontján címmel a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara professzorai, Szécsi Gábor, Boros János és Nemeskéri Zsolt szerkesztésében.

A kötetben olvasható tanulmányok olyan tudományos határnyitásokra tett kísérletek eredményei, amelyek a szerzők által felkínált értelmezések és modellek komplexitása révén járulhatnak hozzá a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatások kulturális, társadalmi, gazdasági beágyazódásának erősödéséhez. Céljuk, hogy egy megújuló tudománykép jegyében világítsanak rá azokra a diszciplináris metszéspontokra, amelyek elgondolkodtató és jól használható narratívákat kínálnak a művészet, megértés és hagyomány kapcsolatának, valamint az érték és felelősség viszonyának új szemléletű megközelítéséhez.

A PTE Filozófia Doktori Iskola törzstag professzorainak (Szécsi Gábor, Boros János, Nemeskéri Zsolt) és doktori hallgatóinak (Bogányi Gergely, Garai Zsolt, Szabó Balázs, Szilágyi Tamás) írásait tartalmazó kötet megjelenését a Kooperatív Doktori Program keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, fejlesztési és Innovációs Alap támogatta.

(Szécsi Gábor – Boros János – Nemeskéri Zsolt (szerk.): XXI. századi narratívák. Tanulmányok a filozófia, művészet és tudomány metszéspontján. Belvedere Meridionale Kiadó, Szeged, 2022.)

magyar