Ünnepélyes keretek közt nyitották meg a tanévet az egyetemi Karon

 

Ünnepélyes keretek közt nyitották meg a 2022/2023-as tanévet a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szekszárdi és pécsi képzőhelyén is. Az ünnepségeken a Kar hagyományainak megfelelően átadták az intézmény leghűségesebb munkatársai részére a jubileumi emléklapokat, illetve a hallgatói rektori elismerő okleveleket is, melyet a Kar dékánjától Prof. Dr. Szécsi Gábortól vettek át.

 

Szeptember 5-én a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szekszárdi képzőhelyén tartott tanévnyitó ünnepségén köszöntőt tartott Prof. Dr. Jakab Ferenc innovációért felelős rektorhelyettesi feladatok ellátásával megbízott egyetemi tanár, Tolna Megyei Önkormányzatát képviselve Dr. Korossy Ildikó megyei főjegyző, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselve Gyurkovics János alpolgármester, illetve az ünnepségen ünnepi beszédet mondott, Prof. Dr. Szécsi Gábor a PTE KPVK dékánja is.

A tanévnyitó ünnepi műsoraként Berentés-Varga Írisz és Kovácsné Márfi Rita zongoraművészek Claude Debussy: Kis szvit I-IV. tételét adták elő.

 

Szeptember 6-án a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pécsi képzőhelyén tartott tanévnyitó ünnepségén köszöntőt tartott Prof. Dr. Miseta Attila a Pécsi Tudományegyetem rektora, dr. Őri László a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, illetve az ünnepségen ünnepi beszédet mondott, Prof. Dr. Szécsi Gábor a PTE KPVK dékánja is.

Az ünnepségen Boros Misi Junior Prima díjas, a Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete zongoraművész előadásában, Kodály Zoltán: Marosszéki táncok című szerzeményét hallgathattak meg a jelenlévők, illetve Ady Endre: Új Vizeken járok című versét, Németh Eszter, harmadéves tanító szakos hallgató szavalta el.

 

Az új tanév kezdete mindig alkalmat ad a visszatekintésre és a köszönetnyilvánításra is. Az egyetem leghűségesebb munkatársainak, akik több mint 20 éve járulnak hozzá az intézmény sikeréhez, színvonalas, odaadó munkájukkal öregbítve annak hírnevét, munkába állásuk kerek évfordulóin a kar vezetése hagyományosan emléklapot adományoz a tanévnyitó ünnepségen. Idén 8-an vehették át ünnepségünkön az elismerést. A jubileumi emléklapokat Prof. Dr. Szécsi Gábor dékán úr adta át.

Intézményünkben munkába állásuknak 20. évfordulója alkalmából Jubileumi Emléklapot vehettek át:

Dr. Zádori Iván egyetemi docens, külügyi és kapcsolati dékánhelyettes

Táborfi-Rónai Nóra tanár

Pataki Sára könyvtárvezető

Dr. Máté Andrea adjunktus, tanszékvezető

 

Intézményünkben munkába állásának 25. évfordulója alkalmából Jubileumi Emléklapot vehetett át:

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra, egyetemi tanár, tanszékvezető

 

Intézményünkben munkába állásának 30. évfordulója alkalmából Jubileumi Emléklapot vehetett át:

Keinráth Adrienne HR referens

 

Intézményünkben munkába állásuknak 35. évfordulója alkalmából Jubileumi Emléklapot vehettek át:

Dr. Györkő Enikő egyetemi docens

Molnárné Wéner Ágnes óvodapedagógus

 

Ezúton is köszönjük az intézményünk és közösségünk iránt tanúsított hűségüket, színvonalas, odaadó munkájukat!

 

A továbbiakban átadták a Kiváló Oktató Díjat, mely a kiemelkedő oktatói, kutatói és a hallgatók tehetséggondozása területén végzet példaértékű munkáért került odaítélésre.

Kiváló Oktató Díjban részesült: Dr. Schnell Zsuzsanna adjunktus

 

A Kar nevében Prof. Dr. Szécsi Gábor dékán gratulált az elismerésben részesülteknek.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett elismerésben részesült Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra. Karunk egyetemi tanára négy évtizede folyamatosan kiemelkedő szerepet vállal Szekszárd szellemi tőkéjének, kulturális, történeti, és közösségi értékeinek felterjesztésében. A legkülönbözőbb fórumokon és formákban végezte Szekszárd gazdag múltbeli értékeinek feltárását és megismertetését a város lakóival.

 

Egyetemi Kultúráért Díjban részesült Varga Rita, Karunk oktatója, festőművész, a Dargay Lajos Művészeti Csoport titkára, aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával és kiemelkedő művészeti, kulturális tevékenységével méltón öregbítette az Egyetem hírnevét.

Az eredményekhez szívből gratulálunk!

 

Hallgatói elismerések

Kiváló teljesítményéért Rektori elismerő oklevélben részesül. Nick Réka végzett óvodapedagógus jelenleg gyógypedagógia szakos hallgatónk.

A 2022/2023-as tanévben Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program Ösztöndíjában részesült Laczikó Luca Sára, Tanító alapszakos hallgató.

Egyetemi Sportéletért Díjban részesült Csete Margit gyógypedagógia szakos hallgatónk, a sport területén kifejtett sikeres teljesítménye elismeréseképpen.

Az eredményekhez szívből gratulálunk!

A tanévnyitó ünnepségek hagyományosan az elsőéves hallgatók fogadalomtételével zárultak.

 

A pécsi tanévnyitó ünnepség képei

magyar