Játékpedagógia és szabadidő szervező

Képzési idő

2 félév

 

Képzési helyszín(ek)

  • Szekszárd
  • Kecskemét
  • Dunaújváros

 

Felvételi irányszám

5 < 20

 

Megszerezhető kreditek száma

60 kredit

 

Képzési forma

levelező képzés

 

Képzés célja: Olyan pedagógusok, 6-14 éves korú gyerekekkel foglalkozó szakemberek, kollégiumokban dolgozó nevelőtanárok, idősek otthonában alkalmazott szociálpedagógusok, speciális nevelési problémákkal küzdő fiatalokkal foglalkozó szociális munkások képzése, akik képesek lesznek saját munkaköri feladataik ellátása során a játékpedagógia eszközeivel a konfliktusok megelőzésére, kezelésére, feszültségoldásra, az együttműködési képesség fejlesztésére, az önismeret formálására.

A képzés további célja, hogy a résztvevők a szabadidő- pedagógiai alapműveltség birtokában képesek legyenek élményszerű szabadidős tevékenységeket, programokat tervezni, szervezni és irányítani, amely elősegíti a gyermekek személyiségfejlődését, pozitívan hat magatartáskultúrájukra.

 

Képzés tárgya: Játékpedagógia; Játékpszichológia; Versengés és kooperáció játékkal; Konfliktuspedagógiai ismeretek; Játéktréning; Közösségfejlesztés játékkal; Játéktevékenységek tervezése, szervezése, elemzése; Szabadidő-pedagógia; Szabadidős programok tervezése, szervezése, elemzése

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Szabadidő- szervező játék- pedagógus

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Iskolák, kollégiumok, művelődési központok

 

A képzés költsége

200.000 Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 1.

 

Jelentkezés módja

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a diploma másolatának beküldésével

 

Jelentkezés feltétele

Tanító szakos szakképzettség-tanító, óvodapedagógus diploma, szociálpedagógus, szociális munkás diploma, andragógus, művelődésszervező diploma, más főiskolai alapképzésben szerzett pedagógus diploma

 

Tervezett indítás

2024. szeptember

 

Szakfelelős: Dr. Agora Zsuzsanna (agora.zsuzsanna@pte.hu)

Információk és jelentkezés a kis-pongracz.tamas@pte.hu e-mail címen