Acta Szekszardiensium: Publicationes Scientificae Universitatis Quinqueecclesiensis Tom 18.

Kiadvány típusa: 
A kar könyvtárai
Kari kiadványok a könyvtárban
Ismertető: 

 

Kiadvány dátuma: 
2016