A kurzus célja

A klímaváltozás konceptuális metaforái – interkulturális pragmatikai vizsgálódások a nemzetközi diskurzusban

A kurzus témája a társas nyelvhasználat s annak interkulturális mintázatainak feltérképezése a klímaváltozás metaforáinak vizsgálatán keresztül. Diákjaink számos eltérő kultúrából érkeznek hozzánk, mely az egyetemközi együttműködésből adódó olasz-magyar hallgatói csoportok találkozását tovább színesíti (Hollandia, Törökország, Szíria, Palesztina, Tunézia, Paraguay, Ecuador, Kína, Oroszország, USA, Dél-Afrika, Japán mind képviseltetve vannak ezen az interkulturális palettán).

 

Aktuális EDUC együttműködésünk témája

Jelenlegi kutatásunk és kurzusunk a Klímaváltozás konceptuális metaforáit járja körül.

A konceptuális metaforák (mint keretrendszerek) elemzésén keresztül vizsgáljuk a társadalmi reprezentáció fogalmát, hogy a klímaváltozás milyen gondolkodási mintázatokat mutat, ill. hogyan reprezentálódik társadalmunkban. Ennek interkulturális összehasonlítása kiemelt célkitűzésünk, mely során a kurzusban résztvevő nemzetközi diákjaink saját kutatásukat elemezve adnak számot a kultúrájukban jellemző klímaváltozás felfogásról.

 

A klímaváltozás konceptuális metaforái – interkulturális pragmatikai vizsgálódások a nemzetközi diskurzusban

Az interkulturalitás személyiségfejlesztő hatása: a nyitott gondolkodás csírája

A joint course metodika egyedülálló aspektusa, hogy az adott kérdések azonnali, interkulturális reflexiókat nyernek. Ez az érték nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a párbeszéd során a résztvevők nyitottabb gondolkodásúvá válhassanak, s hogy ezzel a 21. századi kompetenciák egyik fő elemét, a szociokulturális különbözőségek iránti nyitottságot, és az ehhez szükséges kommunikációs készségeket elsajátítsák. Ezek olyan értékek melyek társadalmi változásokat indíthatnak el, mellyel áthidalhatóak lesznek a kulturális és gondolkodásbeli különbségek, azáltal, hogy a résztvevők megismerik az emberi konceptualizáció univerzális és kultúrafüggő, nyelvi formáit, fogalmait.

E kutatás a karunkon működő Személyiség Megismerés Kommunikáció kutatócsoport évekre visszanyúló projektjein és együttműködésein alapul, és zöld pedagógia képzéseinek értékes terepe is egyben; így a jelen kutatási keret nagyban szolgálja a zöld egyetem elnevezésű összegyetemi célkitűzést is.