Logikus gondolkodás fejlesztése Dienes Zoltán játékaival

A képzés ideje

30 óra (két hétvége)

 

Megszerezhető kreditek száma

30 kredit

 

Képzés célja: A pedagógusok kibővült ismereteket szerezzenek Dienes Zoltán Pál tanulási elméleteiről és játékos-tapasztalati tanulási módszeréről. Az elméleti ismereteken túl a legfőbb cél, hogy a résztvevők szaktudásba illeszthető gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek Dienes Zoltán Pál matematika oktatáshoz / foglalkozáshoz  felhasznált játékainak alkalmazásáról. Olyan ismeretek, módszerek, eljárások megismertetése a képzés során, amelyek a gyakorlatban való alkalmazást, a játékos- élményalapú fejlesztést és a logikai gondolkodóképesség fejlesztését segítik elő.

 

Képzés tárgya: A képzés bemutatja Dienes Zoltán és Varga Tamás törekvéseit a játékos matematika oktatás / foglalkozás elterjesztésére, Dienes 4 alapvető alapelvét (dinamika, konstruktivitás, matematikai változatosság, perceptív változatosság) valamint tanulási szakaszait – összehasonlítva Piaget felosztásával: szabad játék, struktúrált játék, gyakorló-elemző játék, ábrázolás, szimbolizálás és formalizálás. Az elméleti egységeket az egész kurzus során gyakorlatban, váltakozva egyéni, páros, valamint mikrocsoportos formában speciális játékokon keresztül ismerik meg a résztvevők. A módszer aktuális és hiánypótló didaktikai eszköz, a gyermek alapvető világot felfedező vágyára építkezve játékos formában közvetít és tanít meg komplex matematikai fogalmakat. Ez által az új generáció minőségi és integratív oktatását teszi lehetővé, megfelelve a kor igényeinek. Szakmai eszközei, világlátása és pedagógiája olyan értéket közvetítenek, mint a tantárgyköziség, az élménypedagógia, a nyitottság és a felfedező tanulás. Dienes munkássága mellett a képzés során más módszerek és nézőpontok is szerephez jutnak, mint pl. Kokas Klára vagy Richard R. Skemp tapasztalatai.

 

Akiknek ajánljuk

tanítók, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok

 

A képzés költsége

290.000 Ft

 

Tervezett indítás

a jelentkezők létszámának megfelelően havonta induló csoportok

 

Jelentkezés

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a diploma másolatának beküldésével.

 

Jelentkezési határidő

2023. szeptember 15.

Szakfelelős: Prof. Dr. Klein Sándor  

Jelentkezés és információk: kis-pongracz.tamas@pte.hu

Jelentkezési lap letöltése »