Magunkról - Tipikus és Atipikus Gyermeknyelv Fejlődési Kutatócsoport

Dr. Györkő Enikő PhD

egyetemi adjunktus

Kapcsolat:

Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet
7100 Szekszárd Rákóczi u. 1.
Iroda: 205
telefon: 30/354-80-57, 74/528-300 1216
email: gyorkoe@gmail.com

 

Végzettség:

 • pszichológus, klinikai és mentálhigiénés gyermek- és ifjúsági szakpszichológus
 • logopédus, pszichopedagógus, gyógypedagógiai tanár
 • óvodapedagógus

 

Oktatott tárgyak

 • Pszichológia [Bevezetés a pszichológiába (BA), Pedagógia pszichológia (BA, Pedagógia szociálpszichológia (BA), Családpszichológia és tanácsadás (BA), Művészetpszichológia (BA), Alkalmazott pszichológia (BA), Kognitív, affektív és pszichomotors fejlődés (MA)], Gyermektanulmány (MA)]
 • Beszéd és nyelvfejlődés [Beszédfejlődés segítése (BA)]
 • Atipikus fejlődés [Koraszülöttek és gondozása (BA), Érzékszervi-, beszéd- és mozgássérültek pedagógiája (BA), Tanulásban és értelmi fejlődésben akadályozottak pedagógiája (BA)]

 

Kutatási terület:

 • Kognitív fejlődés (számérzék,numerikus fejlődés, téri nyelv fejlődés,téri megismerés, kognitív fejlődés)
 • Atipikus fejlődés (koraszülöttek atipikus fejlődése)

 

Publikáció:

Publikációk eléréséhe az MTMT adatbázisában »

             

Dr. habil Boronkai Dóra PhD

egyetemi docens

Kapcsolat:

Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet
7100 Szekszárd Rákóczi u. 1.
Iroda: 211
telefon: 30/848-64-45, 74/528-300 1213
email: doriboronkai@gmail.com

 

Végzettség:

 • magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 • kommunikációs szakember
 • Ph.D (nyelvtudományok)
 • habilitáció (nyelvtudományok)

 

Oktatott tárgyak

 • Nyelvészet [Nyelv és szintjei (BA), Nyelvészeti gyakorlatok (BA), Általános és alkalmazott nyelvészet (BA)]
 • Kommunikáció [Beszédkultúra és kommunikációs képességfejlesztés (BA), Pedagógiai kommunikáció (BA), Anyanyelv és gyermeknyelv (BA), Kommunikáció és érzékenyítés (BA), Kommunikáció és konfliktuskezelés (BA), Kommunikáció és fejlődés (MA)]
 • Médiatudomány [Médiaismeret (BA), Vizuális médiakommunikáció (BA)]

 

Kutatási terület:

 • Kognitív nyelvészet (kognitív szövegtani és stilisztikai kutatások)
 • Társalgáselemzés (spontán és félspontán kommunikáció, kora gyermekkori kommunikáció, családi kommunikáció, különös tekintettel az anya-gyermek kommunikációra, orvos-beteg kommunikáció)
 • Szocio- és pszicholingvisztika (szociokulturális tényezők és nyelvhasználat, a mentális lexikon működése)

 

Publikáció:

Publikációk elérése az MTMT adatbázisában »

 

 

Dr. Klein Ágnes              

egyetemi docens

Kapcsolat:

Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet
7100 Szekszárd Rákóczi u. 1.
Iroda: 207
telefon: 30/2016813, 74/528-300
email: klein@kpvk.pte.hu

 

Végzettség:

 • Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német nemzetiségi tanító

 

Oktatott tárgyak

 • Alkalmazott nyelvészet [Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BA), Német nyelv elsajátításának módszertana (BA), Nyelvelsajátítás- és tanulás (MA) CLIL (BA)
 • Irodalom [Magyarországi német gyermekirodalom (BA)]

 

Kutatási terület:

 • Gyermekkori kétnyelvűség, anyanyelv-és második nyelv elsajátítása, CLIL,  kompetencia alapú nyelv nevelés, gyermekirodalom

 

Publikáció:

Publikációk elérése az MTMT adatbázisában »

 

 

Király Gabriella

tudományos segédmunkatárs

Kapcsolat:

Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet 7100 Szekszárd Rákóczi u. 1.
Iroda: 205. Telefon: 70/6171-397, 74/528-300 1216
email: kiralygabi.hu@gmail.com

 

Végzettség:

 • pszichológus, klinikai mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus
 • oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • közoktatási vezető

 

Oktatott tárgyak

 • 15 éve oktatok a Karon, jellemzően a pedagógusképzésben veszek részt. Alapvetően pszichológiai és gyógypedagógiai tárgyak oktatását végzem, de bekapcsolódtam már akkreditációs tevékenységbe, tantárgyak kidolgozásába, szakvizsgára előkészítő képzések megtartásába, egyetemi pályázatok megvalósításába. Rendszeresen látok el ismeretkör-, illetve modulfelelősi teendőket, szakdolgozati konzulensi és opponensi tevékenységet, továbbá részt veszek a hallgatók modul gyakorlatának szervezésében.
 • Főbb oktatott tantárgyak: Személyiség fejlődése és alakulása, Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája, Gyógypedagógiai ismeretek, Pszichopedagógia, Önismeretfejlesztő gyakorlatok, Sajátos nevelési igényű gyermekek, Korai anya-gyermek kapcsolat pszichológiája, Korai fejlesztés, A tanácsadás pszichológiája, Integrált – inkluzív nevelés, Játékpszichológia.

 

Kutatási terület:

 • Tanulási zavarok és az intelligencia-struktúra összefüggéseinek vizsgálata

 

Publikáció:

Publikációk elérése az MTMT adatbázisában »

 

 

Dr. Claudia Mewald PhD

Főiskolai tanár

Kapcsolat:
Alsó-Ausztriai Pedagógiai Főiskola
Mühlgasse 672500 Baden Ausztria
Iroda: 325
Mobil: +43 676 3478525
Mail:
claudia.mewald@ph-noe.ac.at

 

Végzettség:

TESOL professzor, neveléstudomány, általános iskolai tanár: történelem, hittan és művészet, német mint második és idegen nyelv tanár az alsófokú nevelésben (Goethe Intézet)

 

Oktatott tárgyak:

TESOL (BA & MA), Multilingvalizmus (BA & MA), Mérés & értékelés (BA), Visszacsatolás a professzionális nevelésben (MA), CLIL (BA & MA), Mentorálás (MA)

 

Kutatási terület:

TESOL, mérés & értékelés, tanulói autonómia, CLIL, kompetencia alapú nyelv nevelés, multilingvalizmus, mentorálás

 

Publications:

       please click here

 

 

Dr. Edina Haslauer, PhD

Kapcsolat
University of Wisconsin-Platteville
School of Education
1 University Plaza
USA
Office: 331
Tel: +608 342 1116
Mail: 
haslauee@uwplatt.edu

 

Végzettség:

 • Tanterv es oktatás, Tanár- és tanitóképzés, Oktatáspszichológia, Angolul tanuló gyermekek oktatása, multikulturális oktatás 

 

Oktatott tárgyak

 • Multikulturális oktatás, Oktatáspszichológia, TESOL, Német mint idegen nyelv 

 

Kutatási terület:

 • Multikulturális oktatás, angolul tanuló diákok oktatása, kulturálisan reagáló pedagógia, vidéki oktatás, oktatási egyenlőség es társadalmi igazságosság az oktatásban 

 

 

Márkus Éva

habilitált egyetemi docens

Kapcsolat:

ELTE TÓK
1126 Budapest, Kiss J. altb. u. 40.
fszt. 5. szoba
Tel: 0036 1 4878 188
Email: markus.eva@tok.elte.hu

Végzettség: 

 • 2013: habilitáció, ELTE BTK, nyelvtudományok
 • 2001: PhD,  ELTE BTK, nyelvtudományok
 • 1993: egyetem, ELTE BTK, német szakos középiskolai tanár
Oktatott tárgyak: 
 • Nemzetiségi ismeretek; Nemzetiségi irodalom; Nemzetiségi gyermekirodalom; Magyarországi német nyelvjárások; Német leíró nyelvtan; Csecsemő- és kisgyermekgondozó szaknyelv
Kutatási terület:
 • Dialektológia - Magyarországi német nyelvjárások (Budai-hegység, Nagybörzsöny)
 • Nyelvjárások szerepe a nemzetiségi oktatásban, módszertani ajánlások
 • Nemzetiségi óvó- és tanítóképzés története Magyarországon
 • Nyelvoktatás hatékonysága a nemzetiségi iskolákban 
 • Nemzetiségi gyermekirodalom szerepe a nemzetiségi oktatásban, módszertani ajánlások
 • Tananyagfejlesztés a nemzetiségi óvó- és tanítóképzés számára

Publikáció:

Publikációk elérése az MTMT adatbázisában »