Mesterképzés felvételi információk

A felvételi eljárás menetéről, a jelentkezési határidő lejárta utáni teendőkről kérjük, először a felvi.hu tájékoztatója alapján informálódjanak!

 

A témaválasztást és a kreditelismertetést (mindennel együtt) az alábbi címre kell eljuttatni:

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar - Tanulmányi Hivatal

(7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2019. június 06. 10:00

(7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

 

A jelentkezési feltételek

A mesterképzésekre legalább egy felsőfokú végzettség (főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél) birtokában lehet jelentkezni. A szakok leírását a szakok nevére kattintva, a képzések tanterveit pedig itt tekinthetik meg, a hivatalos, a „Mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei” c. dokumentumot* pedig a Kormányportál Dokumentumok/Keresés oldalán itt lehet megtekinteni/letölteni.

 

* A hivatalos a mindenkori „Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről” szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet. A fenti honlapon, a megadott linken a mindenkori legfrisebb adatok olvashatók, de ez nem feltétlenül egyezik meg (még) a hatályos jogszabály szövegével. A hatályos jogszabályok a MAGYARORSZÁG.HU portál jogszabálykeresőjében ingyenesen megtekinthetők.

 

Elfogadható korábbi végzettségek

Emberi erőforrás tanácsadó (MA) szak feltételei:

A felvételiző bármely felsőfokú oklevéllel jelentkezhet az alábbiak szerint:

 

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismertetést kezdeményezni, és kiegészítő tárgyakat felvenni!):

 • főiskolai szintű személyügyi szervező szak,
 • egyetemi szintű humán szervező szak,
 • főiskolai szintű munkavállalási tanácsadó szak,
 • főiskolai szintű művelődésszervező szak,
 • egyetemi szintű művelődésszervező szak,
 • egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser szak,
 • emberi erőforrások alapszak (BA) / főiskolai szintű humán erőforrás menedzser szak,
 • andragógia alapszak (BA).

 

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok:

 • bármely más, a fenti listában fel nem sorolt főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) végzettség.

A feltételekkel elfogadott alapszakok esetében KÖTELEZŐ előzetes kreditelismetretési eljárást kezdeményezni (ld.alább)

 

Előzetes kreditelismertetés

Az emberi erőforrás tanácsadó MA képzésekben, a bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a hiányzó ismeretek pótlására lehet szükség, melyeket a hallgatóknak az első két félévben, a mesterképzés alap-tanulmányi programja mellett, párhuzamosan kell teljesíteniük. Ha azonban a jelentkező korábbi – kizárólag a felsőoktatásban megszerzett – tanulmányai alapján rendelkezik

 • a bölcsész képzési területen közös stúdiumok maximum 10 kreditjével (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret tudományterületeken); illetve
 • a pedagógia és/vagy pszichológia területén további, maximum 20 kredittel.

 

A hiánypótlásként teljesítendő tárgyak (kreditek) száma csökkenthető vagy – jellemzően pl. a tanárszakon végzettek esetében – akár teljesen kiválható. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szigorlat nem minősül tantárgynak, azt beszámítani nem áll módunkban!

 

Kreditelismertetési nyomtatvány letöltése »

Felvételi elbeszélgetés témái »

 

 

FONTOS! A kitöltött, aláírt kreditelismertetési kérelmet a szükséges mellékletekkel (az adott tárgy/tárgyak sikeres teljesítését tartalmazó leckekönyvi oldal/oldalak másolata, tantárgyleírás) együtt kell a kar címére postai úton megküldeni!

A kérelmeket az alábbi címre kell küldeni: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar - Tanulmányi Hivatal (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

 

 

Az eljárás eredményéről a kérelmet benyújtó jelentkezők írásos határozatot kapnak. Kérjük, őrizzék meg a határozat másolatát, hiszen sikeres felvételi esetén az ad támpontot a pótlásként felveendő tárgyak (tudományterület, kreditérték) felvételéhez.

 

Pontszámítás

Mesterképzésben legfeljebb 90+10 pont, azaz maximum 100 felvételi pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.

 

Általános pontszámítás

 • tanulmányi pontok – az oklevél minősítése alapján max. 45 pont –, és a
 • felvételi vizsgapontok – a felvételi elbeszélgetés alapján max. 45 pont – összege,
 • vagy a felvételi vizsgapontok duplázása – max. 90 pont.

 

A pontszám megállapításakor azt a számítást kell alkalmazni, amelyik a felvételiző számára kedvezőbb.

 

A kar az oklevél minősítése (oklevél-átlag) alapján az alábbi pontszámokat számítja:

 • 45 pont: jeles, 4,51–5,00-es átlag;
 • 36 pont: jó, 3,51–4,50-es átlag;
 • 27 pont: közepes, 2,51–3,50-es átlag;
 • 18 pont: elégséges 2,00–2,50-es átlag.

 

Többletpontok

Összesen maximum 10 többletpont adható!

Többletpontok a PTE-KPVK NEM tanári MA szakjainak felvételi eljárásában:

 • Előnyben részesítési maximális pont: 8 pont
  • fogyatékosság: 2 pont,
  • gyermekgondozás: 2 pont,
  • halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont,
  • hátrányos helyzet: 2 pont,
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont,
 • 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont,
 • 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont,
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont,
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont,
 • 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont,
 • 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont,
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont,
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont,
 • 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont,
 • 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont,
 • kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont,
 • OTDK 1-3. hely: 4 pont.

 

Mesterképzésre történő jelentkezéskor nem adható többletpont, amennyiben a jelentkező kizárólag egy, államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

 

Ha a jelentkező a többletpontokra több nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, javára akkor is összesen legfeljebb 10 többletpontot kell figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illetve felsőfokú A vagy B típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt – igazoltan – nem tudja a C típusú nyelvvizsgát letenni. Harmadik és további nyelvből tett nyelvvizsgáért többletpont a második nyelven tett nyelvvizsgával azonos módon adható.

 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért 1–3. helyezésért 4 többletpont jár.

 

A Kar a kötelezően adható többletpontokon túl, kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint számol max. 4 többletpontot:

 • OTDK különdíj: 4 pont,
 • az adott szakterületen szerzett minimum 5 éves (munkaviszony igazolással) igazolt gyakorlat: 4 pont.

 

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ennél több.

Az adott szakterületen szerzett gyakorlatért kapható többletpontokat – hasonlóan az előzetes kreditelismertetési kérelmekhez – a PTE KPVK bírálja el, ezért az erre vonatkozó dokumentumokat is karunknak kell elküldeni.

 

A jelentkezés, csatolandó dokumentumok

A felvételi eljárásban a meghirdetett szakokra adható be jelentkezés lap, ha a jelentkező az alapfeltételeknek megfelel (érettségi vagy felsőfokú oklevél stb.). A keresztféléves és az általános felvételi eljárásban meghirdetett képzésekre korlátlan számú jelentkezést lehet benyújtani, a pótfelvételi eljárásban csak egyet. A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap ingyenesen beszerezhető az Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, illetve az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán.

 

A felvételi eljárás díjtalan. A kiegészítő díjról itt olvashat.

A jelentkezés kizárólag e-felvételivel történhet meg.

 

Csatolandó, beküldendő dokumentumok a mesterképzésben (a pótfelvételi eljárásban)

A beküldendő dokumentumokról, annak formai követelményeiről, fontos tudnivalóiról részletesen itt tájékozódhatnak.

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevél-átlag igazolás: másolat küldendő az Oktatási Hivatalnak(1) postán és interneten.

Felvételi elbeszélgetés: nyomtatvány a választott témáról: egy eredeti példány küldendő PTE KPVK-nak(2) postán.

Előzetes kreditelismertetés: az adott szak nyomtatványa + leckekönyv másolat és tantárgyleírás(ok): egy eredeti példány küldendő a PTE KPVK-nak(2) postán.

(1) A jelentkezéshez szükséges dokumentumok másolatát (!) az e-jelentkezés során a felvi.hu webes felületén a megfelelő formában feltölteni.

(2) A kérelmeket az alábbi címre kell küldeni: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Tanulmányi Osztály részére - 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

(3) Az előzetes kreditelismertetés eredményéről a kar által kibocsátott határozatot(!) kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak (a fenti címre).

 

A felvételi elbeszélgetés

Kérjük, a felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozzák magukkal:

 • (egy,) a személyazonosság igazolására alkalmas fényképes okmányukat;
 • a többletpontokra jogosító dokumentum(ok) eredetijét és – ha még nem küldték be – az arról/azokról készült másolato(ka)t;
 • ha a jelentkezőnek szükséges a kreditbefogadási eljárással élnie – és még nem küldte be – akkor a kitöltött és aláírt nyomtatványt, illetve a szükséges mellékletek (az adott tárgy/tárgyak sikeres teljesítését tartalmazó leckekönyvi oldal/oldalak másolata, tantárgyleírás) eredeti dokumentumait és az azokról készült másolatokat.
 • a felvételi elbeszélgetés díjának befizetését igazoló átutalási vagy pénztári bizonylatot.

 

Általános tudnivalók a felvételi elbeszélgetéshez:

A kar a felvételi vizsgapontokat a felvételi elbeszélgetés során állapítja meg. A felvételi szakmai beszélgetésen a jelentkezők az általános, illetve az adott mesterszak ismeretanyagának elsajátítását megalapozó előzetes ismereteikről, motivációjukról stb. tájékoztatják a felvételi bizottságokat, elsősorban a felvételiző által – célszerűen az előképzettségüknek megfelelően – választott (egy!) téma alapján.

FONTOS! Kérjük, a jelentkezők vegyék figyelembe, hogy a felvételi eljárásban a felvételi elbeszélgetésre a megadottól eltérő időpontot kijelölni nem tudunk. Ha a felvételiző a felvételi elbeszélgetésen nem jelenik meg, az a felvételi eljárásból való kizárást vonhatja maga után. A jelzett időpontok egyikén kell majd megjelenni, a pontos időpontról a jelentkezőket értesíteni fogjuk.

 

Az elbeszélgetés terembeosztását a felvételizők listájával az alábbiak szerint tesszük közzé:

 • a PTE KPVK honlapján, és
 • az elbeszélgetés napján, a termek előtt kifüggesztve.

 

A felvételi elbeszélgetés díja, a díj befizetése:

A felvételi beszélgetés díja 4.000 Ft, melyet az oktatási intézmény részére kell megfizetni az alábbiak szerint:

 • a felvételi elbeszélgetésre behívó levélben az egyetem által kiküldött csekken (kivéve a pótfelvételi eljárásban!), vagy
 • banki átutalással a MÁK 10024003-00282716-00000000 számlaszámra (a közlemény rovatban kötelezően kérjük feltüntetni a 250085 azonosítót és a befizető nevét, továbbá a választott szak szerint az "AND MA", "ANDT MA", "EET MA", "IFK MA", "KMD MA", "KPT MA" betűket), vagy
 • a PTE bármely pénztárában készpénzes fizetéssel

 

FONTOS! A befizetés, átutalás bizonylatát kérjük, a felvételi beszélgetésre feltétlenül hozzák magukkal! (A felvételi bizottság kérni fogja.)

 

A felvételi elbeszélgetés témaválasztása

Mivel a felvételi elbeszélgetés beosztását az Önök által választott téma alapján készítjük elő, ezért kérjük, hogy azt az innen letölthető nyomtatványon jelölni szíveskedjenek, majd azt aláírva a következő címre: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Tanulmányi Osztály részére - 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

FONTOS! Ha a jelentkező több MA szakra is jelentkezik a Karon, és ha a különböző szakokon meghirdetett tárgykörök és témák alapján is mód nyílik erre, akkor a felvételi eljárásban lehetősége van, hogy csak egy (közös) témát jelöljön meg és egy elbeszélgetésen vegyen részt. Ilyen esetben a jelentkezőnek a Kar Tanulmányi Bizottságának benyújtott kérelemben kell jeleznie, hogy az elbeszélgetés eredményét a Karra történő többi jelentkezésekor is vegyék figyelembe. A kérelmet a témaválasztással együtt kell a kar számára elküldeni.