Működés

 

A Munkatudományi és Foglalkozásegészségügyi Kiválósági Centrum legfőbb döntéshozatali szerve a létrehozandó centrum Tudományos Tanácsa (TT), amelynek összetétele a következő:

 • vezető professzorok közül választott 4 fő,
 • vezető kutatók közül választott 1 fő,
 • kutatók közül választott 1 fő
 • fiatal kutatók közül választott 1 fő

 

A kutatócentrum tudományos tanácsában így összesen 7 fő rendelkezik szavazati joggal, azzal a megkötéssel, hogy minden terület minimum egy fővel képviselteti magát a Tanácsban. A Tudományos Tanács elnöke a vezető professzorok közül kerül ki, éves rotációban. A Tudományos Tanács operatív működését a tudományos titkár szervezi.

 

A Tudományos Tanács legfontosabb feladatai:

 • a kutatócentrum kutatási irányainak kijelölése,
 • a kutatási irányok időszaki értékelése,
 • döntéshozatal kutatási pályázati dokumentációk elfogadásáról,
 • döntéshozatal kutatási források felhasználásáról,
 • kutatások és pályázati projektek felügyelete,
 • a tudományos titkár személyének meghatározása,
 • a PTE SZKK által meghatározott kutatási értékelési rendszer szerinti időszakos felülvizsgálatok.

 

A kutatócentrum működéséhez szorosan kapcsolódnak kutatási-szakmai és ipari partner szervezetek, amelyek egyes projektek tekintetében, az ad-hoc módon szervezett szakmai tanácsadó testület külső tagjait delegálják.

 

Szakmai partnerek: Innomed Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó Zrt., SHL Hungary Kft., ISRV Zrt.

Ipari partnerek: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Audi Hungária Zrt, Robert Bosch Elektronika Kft.

Civil partnerek: Foglalkozás-orvostani Szakmai Kollégium, Magyar Üzem-egészségügyi Tudományos Társaság, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

 

A kutatócentrum működése során folyamatosan, szükség szerinti, de legalább havi rendszerességgel szervez műhelyvitákat, kutatói workshopokat. A fiatal kutatók esetében a PhD védést megelőzően, a kutatók esetében a habilitációs folyamat megindítását megelőzően belső műhelyvitát szervez. Ösztönzi a munkatársak részvételét a PhD képzésekben és a TDK mozgalomban.

 

A fiatal kutatók számára a centrum tudományos karrierépítési és coaching tanácsadást biztosít az ilyen tapasztalattal rendelkező kutatói, vezető kutatói és vezető professzori munkatársak bevonásával.