Kapcsolódás a PTE stratégiai irányaihoz

A kutatócentrum létrejötte elősegítette a már eddig is folytatott együttműködés további szinergikus lehetőségeinek kihasználását, a multidiszciplináris kutatási jelleg erősítését. A központ pályázati forrással több célt kíván elérni.

 

A pályázati forrásokat a kutatási programok megvalósítása mellett olyan további támogatások bevonásának előkészítéséhez kívánjuk felhasználni, amely lehetővé teszi a „Fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálati és értékelési módszertanának kimunkálása az idősödő korcsoport munka­vállalásának elősegítésére” c. kutatásban és fejlesztésben megfogalmazott, piaci orientációjú, alkalmazott kutatási core facilitás létrehozását.

 

A Munkatudományi és Foglalkozás-egészségügyi Kiválósági Centrum kapcsolódik az egyetem stratégiai kutatási irányaihoz. A Pécsi Tudományegyetem Intézményfejlesztési Tervében szereplő stratégiai kutatási irányok tekintetében különösen a 15. stratégiai irányban (a Szentágothai Kutatóközpont szerepének erősítése a több kart érintő kutatások koordinációjában, új inter- és multidiszciplináris kutatási projektek generálásában) a 15.1 és 15.4 akcióhoz való hozzájáruláson, illetve a 16. stratégiai irány (a hálózatos kutatási együttműködések kiterjesztése a hazai és nemzetközi egyetemek és kutatóintézetek illetve ipari felhasználók irányába) 16.4, 16.6 és 16.7 akciók megvalósításában játszott szerepével. Ezek mellett kötődik a PTE társadalmi missziójának szerepén belül definiált, a 19.1 pontban szereplő „active ageing” stratégiai irányhoz. Működésében és kutatási irányai között is definiált esélyegyenlőségi szemléletével hozzájárul a „Érzékeny Egyetem” programban leírtak megvalósításához.