Szervezet

 A Munkatudományi és Foglalkozásegészségügyi Kiválósági Centrum a PTE-n jelenleg is együttműködő négy kutatási szervezeti egység hálózatos jellegű centrumba való rendezésével jön létre. Ez nem jelenti a kutató egységek kiszakadását jelenlegi szervezeti egységükből, mindössze annak megerősítését, hogy az egységek továbbiakban is közös kutatások folytatását kívánják megvalósítani, a kiválósági centrum szerveződési forma keretei között. A négy együttműködő szervezet:

 

  • PTE Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet a korábbi Gazdálkodástudományi Intézet Szervezési és Vezetési Tanszék tudományos kutatási és oktatási irányvonalának jelenlegi szervezeti kereteit biztosítja. Az intézet által képviselt főbb tudományterületek elsősorban a menedzsment diszciplínájához köthetők, ezen belül a foglalkoztatással és emberi erőforrás gazdálkodással összefüggő kutatási területek kapcsolódnak elsősorban a kiválósági centrum működéséhez.
  • PTE Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ (FEMK) a folyamatos foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások biztosítása mellett az egészség­tudomány területén aktívan vesz részt a szakmai kutatófejlesztő tevékenységben. Egyetemi szinten és azon túl, jelentős munkát végez a munka - egészségügyi,- fiziológiai, - ergonómiai, - higiénés feladatok megoldásában.
  • PTE Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Munkatudományi Kutatócsoportja nyolc éve alakult. Szakemberei az elmúlt években számos olyan kutatást folytattak, amelyek kiterjedtek a foglalkoztatás és az egészség összefüggéseinek feltárására, a különböző kompetenciarendszerek és a munkavégzés kölcsönhatásaira, a szak- és felnőttképzési területek hatékonyságára, kibocsátásának illeszkedésére.
  • PTE Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék és az ezzel szoros együttműködésben dolgozó Összehasonlító és Európai Munkajogi Kutatóintézet. Az Intézetet a PTE ÁJK szervezeti egységeként 2008. július 1-i hatállyal alapította. Feladata, hogy a munkajogi, különösen összehasonlító és európai munkajogi tanulmányok körében koordinálja és szervezze a Karon folyó oktató és kutatómunkát, a hazai és nemzetközi együttműködést.

 

A kutatócsoportok korábbi, hálózatos jellegű szakmai együttműködése dokumentálható. A múltban eltérő szakmai összetételű csoportokban és eltérő szervezeti keretek között, mégis közösen került megvalósításra három nemzetközi kutatási pályázat (K+F+I+O), több hazai pályázat, folyamatban van egy OTKA és egy EFOP pályázat közös megvalósítása.  A leendő kutatócentrum munkatársai a „Fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálati és értékelési módszertanának kimunkálása az idősödő korcsoport munkavállalásának elősegítésére” című kutatással és fejlesztéssel részt vállalnak a PTE EFOP 3.6.1. „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” komplex programban.