Dr. habil Klein Ágnes

egyetemi docens
Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
Telefon: 
74/528-300/1207
Iroda: 
207
Fogadóóra: 
hétfő: 13:00-14:00 - Szekszárd, 207. iroda
Beosztás: 
szakfelelős (óvodapedagógus szak BA, Német nyelv és nemzetiségi kultúra a gyermekkorban szak MA)
Tudományos fokozat: 
habil PhD
Doktori iskolai és hazai és nemzetközi tehetséggondozási tevékenység: 
PhD-témahirdetés, témavezetés: PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
PhD opponensi tevékenység:
PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, PTE BTK Nyelvészeti Doktori Iskola
PTE BTK Oktatás és Nevelés Neveléstudományi Doktori Iskola
Pályázatok és projektek: 
2015-2019: PALM (Promoting Authentic Language Acquisition in Multilingual Contexts)
2010 „Wurzeln und Flügel” „Gyökerek és szárnyak” magyarországi németek oktatási koncepciója (tagja az országos bizottságnak)
2015-2019. EFOP Tanmenetjavaslatok a német nyelv oktatása számára felső tagozaton
2019-2021 Erasmus+ Qualimentary. Implementation of quality development processes in early education and care institutions
Zsűritag (OTDK 2009. Veszprém, 2023 Pécs és Szekszárd)
Külföldi oktatás: 
Erasmus 2011-től folyamatosan
CEEPUS: Krakkói Pedagógiai Egyetem 2020 és 2022
2022 téli szemeszter Alsó-Ausztria Pedagógusképző Főiskola
Szakterület: 
kétnyelvűség, nyelvelsajátítás, német nyelv oktatásának módszertana, magyarországi német gyermekirodalom, nemzetiségi oktatás története