Dr. habil Zádori Iván

egyetemi docens
Vidékfejlesztési Tanszék
Telefon: 
Szekszárd: 74/528-300/1111, Pécs: 72/501-500/22514
Iroda: 
112 (Szekszárd), Dékáni és Dékánhelyettesi Iroda (Pécs)
Fogadóóra: 
Minden páros héten: kedd: 13:30-14:30 - Pécs; csütörtök: 12:30-13:30 - Szekszárd
Tudományos társasági és bizottsági tagságok: 
Köztestületi tagság: MTA IX. Osztálya Regionális Tudományok Bizottság
World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) Central-Eastern European Chapter, elnök
külső szakértő, ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education)
Tímár utcai Szeretetotthonért Alapítvány – elnök
Tudásmenedzsment, szerkesztőbizottsági tag
Acta Cultura et Paedagogicae, szerkesztőbizottsági tag
Kultúratudományi Szemle, szerkesztőségi tag
Falu, szerkesztőségi tag
Tudományos fokozat: 
habil PhD
Doktori iskolai és hazai és nemzetközi tehetséggondozási tevékenység: 
témavezető, PTE Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola
Szakterület: 
regionális tudomány, gazdálkodás- és szervezéstudomány, vidékfejlesztés, környezeti nevelés és fenntarthatóság