Dr. Kocsisné Dr. habil Farkas Claudia

egyetemi docens
Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
Telefon: 
Szekszárd: 74/528-300/1212
Iroda: 
Szekszárd: 209, Pécs: Oktatói Iroda
Fogadóóra: 
kedd: 9:30-10:30 - Pécs, előzetes email bejelentkezés szükséges
Tudományos társasági és bizottsági tagságok: 
Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag
Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya Történettudományi Bizottsága tag
Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága Neveléstörténeti Munkabizottsága tag
Tudományos fokozat: 
habil PhD
Doktori iskolai és hazai és nemzetközi tehetséggondozási tevékenység: 
PTE KPVK TDK Műhely koordinátor
PTE KPVK Tehetségműhely középiskolásoknak program koordinátor
PTE Filozófia Doktori Iskola meghívott tag, oktató
Szakterület: 
Pedagógia, Neveléstudomány, Neveléstörténet, Kora gyermekkor pedagógiája, Óvodapedagógia, Családpedagógia,
Gyermekkortörténet, Kutatásmódszertan, Beszédkultúra és kommunikációs készségfejlesztés, Szakmai képességfejlesztés, Történettudomány, Tehetséggondozás