Dr. Maksa-Egri Petra

tanszékvezető, adjunktus
Alkalmazott Művészetek Tanszék
Iroda: 
Oktatói Iroda
Fogadóóra: 
szerda: 9:00-10:00 - Pécs, Szántó Kovács oktatói terem, csütörtök: 9:00-10:00 - Szekszárd, oktatói iroda
Tudományos társasági és bizottsági tagságok: 
a PsyArt Foundation tagja
az International Federation for Theatre Studies tagja
a Magyar Szemiotikai Társaság tagja
az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság I. Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság Irodalomelméleti Munkabizottságának tagja
Dargay Lajos Művészeti Kutatócsoport tagja
Modern Líraelméleti és Líratörténeti kutatócsoport
Szakterület: 
Divatkutatás, performanszkutatás, színháztudomány, irodalomelmélet, kommunikáció- és médiatudomány, kultúrakutatás, dekonstrukció és művészetek, művészet és pszichoanalízis