Prof. Dr. habil Szécsi Gábor

tanszékvezető, egyetemi tanár
Kultúraelméleti és Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék
Telefon: 
74/528-300/1132
Iroda: 
Szekszárd: 110, Pécs: Dékáni és Dékánhelyettesi Iroda
Fogadóóra: 
Előre egyeztetett időpontban Máthé Melindánál (mathe.melinda@pte.hu)
Beosztás: 
dékán, tanszékvezető egyetemi tanár
Tudományos társasági és bizottsági tagságok: 
a European Academy of Sciences and Arts (EASA) rendes tagja
a Magyar Kommunikációtudományi Társaság alapító tagja
a Society for Applied Philosophy tagja
az EASA Humanities Committee (Class 1) tagja
a Magyar Alkalmazott Filozófiai Társaság elnöke
a Magyar Filozófiai Társaság tagja
a Magyar Wittgenstein Társaság tagja
a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja
a Pécsi Tudományegyetem Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottságának tagja
Tudományos fokozat: 
habil CSc
Doktori iskolai és hazai és nemzetközi tehetséggondozási tevékenység: 
doktori iskolai törzstag, programvezető (Pécsi Tudományegyetem, Filozófia Doktori Iskola)
az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke
az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnökségének tagja
a TDK-ért Közhasznú Alapítvány alapítója, kuratóriumi tagja
Szakterület: 
Kommunikáció- és médiatudomány, kognitív nyelvészet, szemantika, ismeretelmélet, analitikus nyelv- és tudatfilozófia, nevelés- és művelődésfilozófia