Oktatóink

A Doktori Iskola Oktatói

 

(Jelmagyarázat: Törzstag T; Törzstag Jelölt TJ, Meghívott Tag M)

Törzstagok és törzstagnak jelöltek

            Dr. Boros János DSc, egyetemi tanár, (T), az iskola vezetője

Ismeretelmélet és Etika, Újkori és kortárs filozófia, Kant, Pragmatizmus, Tudományfilozófia.

 

Dr. Demeter Tamás DSc, egyetemi tanár (T)

Filozófiatörténet, Tudományfilozófia, Ismeretelmélet, Hume.

 

Dr. Nemeskéri Zsolt egyetemi tanár (T)

Gazdaságfilozófia, Gazdaságetika

 

Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár (T)

Kultúrafilozófia, Kultúratudomány, Kommunikációfilozófia, Nyelvfilozófia

 

Dr. Andrássy György egyetemi tanár, emeritus CSc (T)

Jogfilozófia, Társadalomfilozófia

 

            Dr. Bús Imre főiskolai tanár, dr. habil (T)

            Nevelésfilozófia, Kultúrafilozófia, Kultúratudomány

 

            Dr. Kocsis Miklós egyetemi docens (T)

            Jogfilozófia

 

Dr. Csathó Árpád, egyetemi docens, dr. habil (TJ)

(Tudományfilozófia, Neurofilozófia)

 

Dr. Sík Attila kutatóprofesszor

egyetemi tanár a Birminghami egyetemen  (TJ)

Neurofilozófia

 

 

Meghívott oktatók:

Dr. Fehér M. István, az MTA tagja, egyetemi tanár (M)

            Filozófiatörténet, Hermeneutika

 

            Dr. Otfried Höffe egyetemi tanár (M)

            Filozófiatörténet, Arisztotelész, Kant, Ismeretelmélet, Etika, Politikafilozófia

 

Dr. Orbán Jolán egyetemi tanár, CSc (M)

            Etika, Dekonstrukció, Derrida, Irodalomtudomány és Filozófia

 

Dr. Vereczkei Lajos egyetemi tanár, CSc (M)

            Neurofilozófia, Ismeretelmélet, Tudományfilozófia

 

            Dr. Wilhelm Vossenkuhl, egyetemi tanár (M)

            Filozófiatörténet, Etika, Ismeretelmélet, Tudományfilozófia

 

            Dr. habil Patsch Ferenc, egyetemi docens (M)

            Hermeneutika, Vallásfilozófia

 

            Dr. habil Bretter Zoltán egyetemi docens (M)

            Politikafilozófia, Társadalomfilozófia

           

Dr. habil Zuh Deodáth PhD, (M)

            Ismeretelmélet, Metafizika

 

            Dr. habil Fluri, Philipp, (M)

            Politikafilozófia, Társadalomfilozófia

 

            Dr. habil Krajnik József CSc, egyetemi docens emeritus (M)

            Logika, Tudományfilozófia

 

            Dr. habil Wildmann János egyetemi docens, PhD (M)

            Filozófiatörténet, Vallásfilozófia

 

            Dr. Kocsis László egyetemi adjunktus, PhD (M)

            Analitikus filozófia, Metafizika

 

            Dr. Szolcsányi Tibor egyetemi adjunktus, PhD (M)

            Analitikus filozófia, Cselekvésfilozófia

 

            Dr. Pete Krisztián, egyetemi adjunktus, PhD (M)

Analitikus filozófia, Nyelvfilozófia

 

Dr. Rippl Dóra, egyetemi adjunktus, PhD (M)

Művészetfilozófia

 

Kiegészítő oktatók nem filozófiai tudományos fokozattal (Kultúrafilozófia, Kultúratudomány, Kommunikációfilozófia program):

Dr. habil K. Farkas Claudia PhD

Dr. habil Vámosi Tamás PhD