Oktatóink

A Doktori Iskola Oktatói

 

(Jelmagyarázat: Törzstag T; Törzstag Jelölt TJ, Meghívott Témavezető Tag M)

 

Törzstagok

Dr. Boros János egyetemi tanár, DSc (T), az iskola vezetője

Ismeretelmélet és Etika program      

(Kutatási terület: Ismeretelmélet, Etika, Újkori és kortárs filozófia, Kant, Pragmatizmus, Tudományfilozófia)

 

Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár (T)

Kultúrafilozófia, Kultúratudomány és Kommunikációfilozófia program

(Kultúrafilozófia és Kultúratudomány, Kommunikációfilozófia, Nyelvfilozófia,)

 

Dr. Nemeskéri Zsolt egyetemi tanár (T)

Gazdaságfilozófia, Gazdaságetika

 

Dr. Nagy Janka Teodóra egyetemi tanár (T)

Jogfilozófia és Társadalomfilozófia program

 

Dr. Andrássy György egyetemi tanár, emeritus CSc (T)

Jogfilozófia program

            (Kutatási terület: Jogfilozófia, Társadalomfilozófia)

 

Dr. Bús Imre főiskolai tanár, dr. habil (T)

Kultúrafilozófia, Kultúratudomány és Kommunikációfilozófia program

            (Nevelésfilozófia, Kultúrafilozófia, Kultúratudomány)

 

Dr. Kocsis László, egyetemi adjunktus, PhD (T)

Metafizika, ismeretelmélet program

            (Analitikus filozófia, Metafizika)

Dr. Sík Attila kutatóprofesszor PTE

egyetemi tanár a Birminghami egyetemen  (TJ)

Neurofilozófia program

 

Témavezető Tagok:

Dr. Otfried Höffe egyetemi tanár (M)

(Filozófiatörténet, Arisztotelész, Kant, Ismeretelmélet, Etika, Politikafilozófia)

 

Dr. Wilhelm Vossenkuhl egyetemi tanár (M)

            (Nyelvfilozófia, Metafizika, Etika, Ismeretelmélet)

 

Dr. Orbán Jolán egyetemi tanár, CSc (M)

            (Etika, Dekonstrukció, Derrida, Irodalomtudomány és Filozófia)

 

Dr. Vossenkuhl, Wilhelm, egyetemi tanár (M)

            (Filozófiatörténet, Etika, Ismeretelmélet, Tudományfilozófia)

 

Dr. Kovács Gusztáv, egyetemi tanár (M)

            (Etika, Vallásfilozófia)

 

Dr. Kucsera Tamás Gergely, egyetemi tanár (M)

            (Művészetfilozófia)

 

Dr. habil Patsch Ferenc, egyetemi docens (M)

            (Hermeneutika, Vallásfilozófia)

 

Dr. habil Bretter Zoltán egyetemi docens (M)

            (Politikafilozófia, Társadalomfilozófia)

           

Dr. habil Zuh Deodáth PhD,  (M)

            (Ismeretelmélet, Metafizika)

 

Dr. habil Fluri, Philipp, (M)

            (Politikafilozófia, Társadalomfilozófia)

 

Dr. habil Wildmann János egyetemi docens, PhD (M)

            (Filozófiatörténet, Vallásfilozófia)

 

Dr. András Ferenc, egyetemi docens, PhD (M)

            (Ismeretelmélet, Kommunikációfilozófia)

 

Dr. Pete Krisztián, egyetemi adjunktus, PhD (M)

(Analitikus filozófia, Nyelvfilozófia)

 

Dr. Rippl Dóra, egyetemi adjunktus, PhD (M)

(Művészetfilozófia)

 

Dr. Szolcsányi Tibor, egyetemi adjunktus, PhD (M)

(Analitikus filozófia, Cselekvésfilozófia)

 

Dr. Laki Beáta, egyetemi adjunktus, PhD (M)

            (Bioetika, Orvosi etika)

 

Dr. Danka István, egyetemi docens, PhD (M)

            (Analitikus metafilozófia, Analitikus társas episztemológia)

 

Dr. Busku Szilvia, egyetemi adjunktus, PhD (M)

            (Heidegger)

 

Dr. Tuboly Ádám, egyetemi adjunktus, PhD (M)

 (Analitikus filozófia, Tudományfilozófia, Ismeretelmélet)

 

 

Oktatók nem filozófiai tudományos fokozattal:

Dr. habil K. Farkas Claudia PhD

Dr. habil Vámosi Tamás PhD

Dr. Brachinger Tamás PhD

Dr. Bognár Szabina PhD

Dr. Varga István PhD