Összes hír

Együttműködés a PTE Deák Ferenc Általános Iskola és a PTE KPVK között

  A PTE KPVK tanítóképzésében a pécsi képzési hely megerősítését szolgáló, kiemelt fontosságú lépés a PTE Deák Ferenc Általános Iskolával való intézményi kooperáció kialakítása.   Az angol művelődésterület megújuló programja a tanítóképzésben Karunk képzési portfóliójában a tanítóképző egyik fontos pillére az angol műveltségterületi program. Ebben a modulban az oktatáshoz... Tovább olvasom

Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről

A 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján az a  hallgató, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tett, mentesül az  oklevél kiadásának előfeltételéül a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51.  § (1)  bekezdésében, valamint a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól. Az... Tovább olvasom

Új tehetséggondozási programok a PTE KPVK-n

  A PTE KPVK az elmúlt időszakban több tehetséggondozási programot is elindított együttműködő partnereivel. Ezek elsődleges célja a középiskolai és felsőoktatási tehetséggondozási tevékenység összehangolása és eredményesebbé tétele a régióban. A program keretében megvalósuló rendezvények, tanfolyamok hozzájárulhatnak a tehetségek mielőbbi felismeréséhez és a tehetséges fiatalok... Tovább olvasom

Rektori elismerésben részesült karunk két oktatója

  Prof. Dr. Szécsi Gábor, a KPVK dékánjának felterjesztésére Prof. Dr. Miseta Attila Rektor Úr a tehetséggondozásban nyújtott kiemelkedő munkájáért „Pro Cura Ingenii” kitüntetésben részesítette karunk két oktatóját, Dr. Fekete Richárdot és Dr. Varga Istvánt. Az ünnepélyes díjátadóra 2021. június 18-án került sor Pécsett (Dr. Fekete Richárd más elfoglaltsága miatt nem tudott az átadón... Tovább olvasom

Eredményes volt a XXII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

  2021. május 23. és 26. között rendezték meg a XXII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát. A reál- és humántudományi konferencián, ahova több mint 200 pályamunka érkezett be, idén is képviseltették magukat a KPVK hallgatói. Stallenberger Mónika III. helyezést és Különdíjat nyert el a Pedagógia I., Pedagógia II.: Tanulás- és tanításmódszertan szekcióban tartott előadásáért.... Tovább olvasom

„PTE Utazó Nagykövete Online Edition” támogatási program 2021

  A PTE Nemzetközi Igazgatóságának koordinálásával 2021. év 2. felében is folytatódik a „PTE Utazó Nagykövete Online Edition” elnevezésű online nemzetközi konferencián/workshopon való részvételt elősegítő pályázat, amelyre a PTE valamennyi főállású és részmunkaidős oktatója és kutatója pályázhat. Pályázni 2021-ben megvalósuló online nemzetközi konferenciák/workshopok részvételi díjának... Tovább olvasom

Sikeres tudományos diákkörösöket köszöntöttek a Kari Tanács májusi ülésén

  A PTE KPVK Kari Tanácsának májusi 17-i ülésén Prof. Dr. Szécsi Gábor a PTE KPVK dékánja köszöntötte a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián kimagasló eredményt elért hallgatókat és témavezetőiket. Dékáni elismerésben részesült Kósa Edina, aki az OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában ért el I. helyezést, valamint Major Tünde Kármen, aki a... Tovább olvasom

Kutatás és képzés: hátránykezelés és szociálpedagógia

  A Pécsi Tudományegyetem KPVK KTTI Szociális Tanulmányok Tanszéke 2021. május 13-án „Kutatás és képzés: A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a szociálpedagógiában” címmel online nemzetközi konferenciát szervezett, amelynek célja egyrészt a nemzetközi és hazai szociálpedagógia mesterszakok közötti párbeszéd erősítése, másrészt a szekszárdi képzés mesterszakos hallgatói kutatási... Tovább olvasom

3/2021. sz. dékáni utasítás a vizsgaidőszakban tett jelenléti vizsgákról

3/2021. sz. dékáni utasítás a vizsgaidőszakban tett jelenléti vizsgák, szigorlatok, és záróvizsgák szervezésének és lebonyolításának módjáról a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán a 2020/2021. tanév tavaszi félévében   A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (továbbiakban: Kar) vezetése... Tovább olvasom

Együttműködés a környezettudatosság megalapozásáért

  2021. május 12. Pécs - A környezettudatos gondolkodás megalapozását szolgáló képzési és szakmai programok megvalósítása állt annak az együttműködési megállapodásnak a középpontjában, amelyet a Prof. Dr. Szécsi Gábor a PTE KPVK dékánja, Dr. Őri László a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke és Horváth Péter a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke írtak alá Pécsen a Megyei... Tovább olvasom

A PTE KPVK Országos Tudományos Diákköri Konferenciát rendez 2023-ban

  A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara nyerte el a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójának rendezési jogát. A nagyszabású rendezvény stafétáját Prof. Dr. Szécsi Gábor a PTE KPVK dékánja, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke vette át 2021. április 23-án a... Tovább olvasom

A SASRS Co-V-2 fertőzés elleni vakcináció belső eljárásrendje

  Kedves Hallgatók! Dr. Miseta Attila a PTE rektora és Dr. Betlehem József a PTE Operatív Stáb elnöke 2021. április 22-ei a PTE hallgatói és dolgozói részre a SASRS Co-V-2 fertőzés elleni vakcináció belső eljárásrendjéről szóló tájékoztatójában tisztelettel kéri a PTE valamennyi hallgatóját és dolgozóját, hogy regisztráljon az oltás felvételéhez szükséges központi felületen. (http://... Tovább olvasom

Prof. Dr. Szécsi Gábor új könyve

  Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent a PTE KPVK dékánjának, Prof. Dr. Szécsi Gábor új könyve A megújulás műhelyei címmel. A kötet a hazai felsőoktatás A kötet az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák elmúlt tíz évének feldolgozásával keresi és sugallja a választ arra a kérdésre, hogyan tud a tudósképzésnek ez a sajátosan magyar formája a kulturális, társadalmi, politikai... Tovább olvasom

Az Illyés Gyula Szakkollégium tagjai a 35. OTDK-n

  Az Illyés Gyula Szakkollégium tagja, Kósa Edina 1. helyezést ért el a 35. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában, Major Tünde Kármen pedig különdíjas lett a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban.   Az eredményekhez a hallgatóknak és a témavezetőiknek szívből gratulálunk!   Az Illyés Gyula Szakkollégium... Tovább olvasom

Nemzetközi online kurzusok az olasz partneregyetemmel – PTE – Universitá di Cagliari

Elkezdődtek kurzusaink a Pécsi Tudományegyetemen az EDUC Európai Uniós együttműködés keretében. Az EDUC az Európai Unió tagállamai közötti együttműködés az online nemzetközi oktatás kibontakoztatására. Ezzel egy szakmai közösséget is alkot, mely nemzetközi kapcsolathálózat keretében felsőoktatási projektek, közös kurzusok indítását teszi lehetővé. Az EDUC program 5 európai egyetem, köztük... Tovább olvasom

Oldalak