Pedagógusképző alközpont - események

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum üléséről

A rendezvény megtartására idén Pécsett 2018. november 29-én a Zsolnay Negyed, E78 épület–Panoráma teremben került sor. Célja a régió köznevelési intézményei és pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményei közötti együttműködés tovább fejlesztése, a pedagógusképzés aktuális kérdéseinek regionális szintű megvitatása volt.

A meghívottak köre a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzésben érintett vezetői, oktatási szakemberei, a PTE és a KE regionális partnerintézményeinek, a gyakorló iskoláknak a vezetői, pedagógiai oktatási központok és tankerületi központok vezetői.

Az ülés keretében kerül sor került az új PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE címek ünnepélyes átadására a pedagógusképzésben sikeresen pályázó köznevelési intézmények és civil szervezetek képviselői részére.

 

 

A 2018- as évben „PTE PARTNERINTÉZMÉNYE” címre sikeresen pályázó intézmények

TANÍTÓKÉPZÉS

1.Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola- Barcs

2. Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola- Mohács

3.Deák Ferenc Általános Iskola- Iregszemcse

4.Magyarmecskei Általános Iskola- Magyarmecske

5.Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola - Zalaegerszeg

6.Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI- Szekszárd

7.Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája- Szekszárd

8.Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola- Szekszárd

9.Szivárvány Iskola Szekszárd, Tolna Megyei EGYMI- Szekszárd

10.Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és AMI

11.Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola

12.Würtz Ádám Általános Iskola és AMI

 

ÓVÓKÉPZÉS

1. Dombóvári Árpádházi Szent- Erzsébet Katolikus Óvoda- Dombóvár

2. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha- Dunaföldvár

3. Ófalui Német Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde- Ófalu

4. Siklósi Óvoda és Bölcsőde (Székhelyen lévő)- Siklós

5. Siklósi Óvoda és Bölcsőde Köztársaság Téri Óvodája- Siklós

6. Szent Imre Általános Iskola és Óvoda- Székesfehérvár

7. Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és AMI- Pécs

8. Szent József Iskolaközpont Szent Rita Katolikus Óvoda- Szekszárd

9. Városközponti  Óvoda Belvárosi Tagóvodája- Pécs

 

A RÉSZLETES PROGRAM:

10:30 – 11:00 Regisztráció

 

11:00 – 11:20 Köszöntő, műsor Dr. PÉLEY Bernadette, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese Dr. GERNER Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának főigazgatója Dr. PODRÁCZKY Judit a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja Dr. HÍVES-VARGA Aranka, a PTE Neveléstudományi Intézet igazgatója

 

11:20—12:00 Az új PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE címek ünnepélyes átadása

 

12:00 — 12:10 Tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem pedagógusképzéséről Dr. GERNER Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója

 

12:10 — 12:20 Tájékoztató a Kaposvári Egyetem pedagógusképzéséről Dr. PODRÁCZKY Judit, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja

13:20—14:20 Pódiumbeszélgetések a szekciókban

1. szekció A tanárképzés időszerű kérdései

Moderátor: Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató, Tanárképző Központ

A pódiumra meghívott iskolaigazgatók, fenntartók

Résztvevők az érdeklődő meghívottak

 

2. szekció Az alsófokú pedagógusképzés időszerű kérdései

Moderátor: Tancz Tünde mesteroktató, KPVK és Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes tanszékvezető, 

A pódiumra meghívott igazgatók, fenntartók

Résztvevők az érdeklődő meghívottak

 

3. szekció A gyógypedagógusképzés időszerű kérdései

Moderátor: Gelencsérné dr. Bakó Márta mb. intézetigazgató, KEPK

A pódiumra meghívott igazgatók, fenntartók

Résztvevők az érdeklődő meghívottak

14:20—15:20 Pódiumbeszélgetéseken elhangzottak összegzése, megosztása a résztvevőkkel, a rendezvény zárása

 

 

 


 

Mentor Fórum – Az év mentorpedagógusa díj átadása

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja újabb Mentor Fórumot rendezett augusztus 29-én a tanárképzés szakmai gyakorlataiban résztvevő köznevelési és felsőoktatási szakemberek számára.

 

A Tanárképző Központ minden tanévben két alkalommal, tanévkezdéskor és tanévzáráskor szervezi meg ezt a fontos szakmai rendezvényt. A résztvevők a neveléstudomány, a szakmódszertan oktatói, gyakorló iskolai vezetőtanárok és a partnerintézmények mentorpedagógusai, a hallgatói önkormányzatok képviselői. A meghívottak plenáris előadásokat hallgathattak meg a tanárképzés, az iskolai gyakorlatok aktuális kérdéseiről, szekciókban oszthatták meg a tapasztalataikat és fogalmazhatták meg fejlesztési javaslatokat a képzőhely számára. A szekciók tantárgyak, tantárgycsoportok alapján szerveződnek, jó alkalmat adtak a szakképzettségek diszciplináris, szakmódszertani és tanári felkészítésben résztvevő oktatóinak tapasztalatcseréje, a képzésekkel kapcsolatos aktuális kérdések megvitatása.

 

A most megrendezésre került Fórum kiemelt eseménye volt, hogy először került sor Az Év Vezetőtanára, Az Év Mentortanára és Az Év Mentorpedagógusa kitüntetések ünnepélyes átadása. A kitüntetéseket a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának Tanácsa alapította 2018-ban azzal a céllal, hogy a hallgatók mentorálása, gyakorlatának a vezetésében tartósan kiemelkedő színvonalú, példa értékű munkát végző, köznevelésben dolgozó pedagógusok munkáját elismerje. A Tanács a kitüntetések adományozásáról, annak rendjéről külön egyetemi szabályzatot fogadott el, mely szabályzat alapján évről évre szeretné a legjobb munkát végző vezető- és mentorpedagógusokat jutalmazni.

 

A Mentor Fórum a szekciókban elhangzott főbb észrevételek, javaslatok összegzésével zárult.

 

A meghívottak köre a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda vezetőtanárai, mentortanárai, a partnerintézmények gyakorlatvezető mentortanárai, a tanári felkészítés oktatói, szakfelelős és szakmódszertanos oktatók, a hallgatókat befogadó iskolák igazgatói, oktatásszervezők, a köznevelés és a felsőoktatás érintett vezetői.

 

 

 

A rendezvényen AZ ÉV MENTORPEDAGÓGUSA díjat vehetett át Runyai Zsuzsanna, a PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola szakvezető tanítója. A XXIII. Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyen I. helyezést elért Nagy Lilla Adrienn végzős tanító szakos hallgató felkészítésében vett részt Tancz Tünde mesteroktató, szakmetodológussal együtt (PTE KPVK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése

 

A rendezvény első része a Dél dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülésével indult, majd ezt követően a Partnerintézménnyé vált köznevelési intézmények  Címátadó Ünnepségére került sor. Dr. Berke Gyula a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese köszöntötte a hallgatóságot, majd Dr. Gerner Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző központjának főigazgató mondta el ünnepi beszédét az egybegyűlteknek. Dr.Podráczky Judít DRPF társelnök, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja méltatta az elmúlt időszakot, és annak kiemelkedő alakjait köszöntötte. További információk az ülésről:https://youtu.be/S6rbRYJDuZg

 

Ez évben első alkalommal pályázhattak bölcsődék, óvodák és általános iskolák alsó tagozatai a "PTE Partnerintézménye" címre. 2017. november 30-án ünnepi keretek között vehették át a címadó tábláikat a sikeresen pályázó nevelési, oktatási intézmények. Tolna és baranya megye köznevelési intézményei közül összesen 38 nyert „PTE Partneintézménye” címet, 12 bölcsőde, 13 óvoda, és 13 általános iskola. Az ünnepélyes átadás során az intézmények képviselői egy táblát kaptak, amely az egyes intézményekre kihelyezve látható teszi, hogy az adott intézmény szakmai munkája révén alkalmas hallgatóink fogadására, továbbá a szoros együttműködésre. A pályázat célja olyan partnerintézményi kör kialakítása volt, mely köznevelési intézmények elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, képzett (mentor) pedagógusaik pedig elhívatottak a hallgatók felkészítésében. Jelen esemény a minőségbiztosítás jegyében zajlott, a köznevelési intézményeket és a felsőoktatás közötti összekapcsolódást hívatott elősegíteni.

 

DRPF ülés prezentációi