PTE Filozófia Kooperatív Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem

Filozófia Doktori Iskola

https://kpvk.pte.hu/hu/filozofia_doktori_iskola 

 

Adminisztráció

Haffner-Kiss Alexandra

haffner-kiss.alexandra@pte.hu

 

 

 

Kooperatív Doktori Program

A doktori iskola szabályzatának melléklete

 

Pécs, 2020. augusztus 16.

 

 

A PTE Filozófia Doktori Iskola támogatja hallgatóinak részvételét a programban.

 

Pályázati kiírás: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kooperativ-doktori-program-kdp-2020/palyazati-felhivas  

 

A pályázat által kiemelten támogatott tudományágak alapja az (1) innovatív, strukturált, fogalomtudatos gondolkodás. Céljuk pedig a (2) jobb, élhetőbb, virágzóbb együttélés megteremtése az egész magyar társadalom részére. A filozófiai gondolkodás megismerése, elsajátítása és gyakorlati alkalmazása jelentősen támogathatja e célok elérését.

A filozófia kooperatív doktori program a következő képzési, tanulmányi irányokból áll. A felsorolt témák tanulmányi, kutatási és doktori témák.

 

 1. Gondolkodáselmélet: a gondolkodás művészete

Programvezető Boros János egyetemi tanár

A gondolkodás lehet helyes vagy helytelen. Általánosan elfogadott, hogy a meggondolt gondolkodás, a tudatos gondolkodás a helyes. Arisztotelész szerint meg nem gondolt gondolkodással vezetett életet nem érdemes élni. A program gyakorlati példákat használ és elemez a hétköznapi élet, a gazdaság, a politika világából.

Témák:

 1. fogalmak, propozíciók, érvek (érvelemzés, téves érvelés)
 2. klasszikus deduktív logika (kategorikus propozíciók, szillogizmusok és a hétköznapi gondolkodás)
 3. modern deduktív logika (propozicionális, predikatív és kifejezéslogika)
 4. induktív logika (általánosítás, analógia, statisztika, magyarázat).

 

 1. Innovatív gondolkodás és etika

Programvezető Szécsi Gábor egyetemi tanár

A gondolkodás, amennyiben önmagára támaszkodik, természeténél fogva innovatív. Az ember mindig újat akar saját életében, környezetében, tágabb világában. A strukturált gondolkodás fejlesztése az említett amerikai egyetemi tapasztalatok alapján megújító, fejlesztő és kreatív módon hat a matematikai, a természettudományi, a műszaki és az informatikai tanulmányok során.

Témák:

 1. A gondolkodás kialakulása, története, jövőbeli fejlődési lehetőségek
 2. A. gondolkodás fogalmi tulajdonságai
 3. Logika
 4. Innovativitás. Kortárs gondolkodási módszerek, a rezonálás művészete. Esettanulmányok a matematika, természettudományok, műszaki tudományok, informatika gondolkodási struktúráiról, jellegéről. A hálózatkutatás módszertana és filozófiája.

 

 1. Fenntarthatóság

Programvezető: Nemeskéri Zsolt egyetemi tanár

Az angol nyelven sustainability tanulmányok egy új szemlélet megjelenését reprezentálják. A tudományos, műszaki, gazdasági fejlesztés szerves része az a szemlélet és annak kutatása, hogy a Föld bolygó, a környezet, mit bír el a lehetséges fejlődési irányok közül. A korona vírus krízis rámutatott az új, a határokat tiszteletben tartó olyan gondolkodásmód szükségességére, mely ugyanakkor a lehető legtöbb embernek biztosítja az emberhez méltó jólétet és jól létet. A fenntarthatósági gondolkodás humanizálja azt a technikát, amely az emberért dolgozik, miközben szigorú szakmai törvényeit követi.Kapcsolódva az említett egyetemek programjaihoz, a képzés és a disszertációk a jó cselekvés törvényszerűségeit kutatják a jelen kor körülményei közt.

Témák:

3.1. A jó és sikeres cselekvésről való gondolkodás kialakulása, története, jövőbeli fejlődési lehetőségek

3.2.  Az etikai, sikerorientált, menedzsment gondolkodás fogalmi alapjai

3.3. Etika

3.4. A matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai gondolkodásmód és a racionális, fenntartható gazdaság viszonya. Lehetséges esettanulmányok: az etika és az önjáró autó programozásának kapcsolata, az etika, az értékek digitalizálhatósága és programozhatósága, műszaki, informatikai megvalósíthatósága, környezetvédő és javító gondolkodásmód, az energiához és munkához való hozzáállás, ezekről való gondolkodás változása.

 

 1. A vezetés és a döntés művészete

Programvezető Sík Attila egyetemi tanár

A bölcs döntéshozatal a jó vezető ismérve. De hogyan  tudjuk, hogy jó döntést hoztunk? A kutatások során példákat hozunk a pszichológia, az idegtudományok, a közgazdaságtan, az irodalom, a film és más művészeti ágak világából.

Témák:

 1. A bölcsesség fogalma
 2. Intuíció, érzelem, döntés, vezetés
 3. A vezetés története az ókortól napjainkig.
 4. A vezetői képesség ismérvei

 

 1. Az igazmondás etikája a tudományban és a gazdaságban

Programvezető Andrássy György egyetemi tanár

5.1. Igazság, igazmondás, emberi együttműködés

5.2. A tudományos felfedezések, új tudományos igazságok fogadtatása (a kreativitás csapdája, konvergens és divergens gondolkodás)

5.3. Igazmondási deficit a gazdaságban: blöffölés, megtévesztés, félrevezetés szervezeten belül és szervezetek között előnyökkel (előmenetel, anyagi, piaci sikerek) és hátrányos következményekkel (anyagi károk, demoralizálódás, a lojalitás meggyengülése, riadóztatás, bizalomvesztés stb.)

5.4. Az igazmondás erősítése alkalmazott etikával, tudományetikával és gazdaságetikával,  különös tekintettel egyes gazdaságetikai intézményekre (vállalati, iparági és nemzetközi etikai kódexek, missziós nyilatkozatok, etikai bizottságok, etikai igazgatók, oktatás, etikai forródrót, etikai mérleg, etikai tanácsadás).