Roma nemzetiségi pedagógusképzés fejlesztése a PTE KPVK-n (ROMA-NEMZ-PED-21-0004)

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE KPVK) a pályázati program keretében tervezett programja:

Roma nemzetiségi népismeret, társadalomismeret oktatása a hallgatók és a roma önkormányzat által szervezett közösségek számára, roma nemzetiségi módszertani pedagógus-programok kidolgozása és megvalósítása, roma nemzetiségi nyelv oktatása a hallgatók és felnőt számára, a nemzetiségi törvénnyel kapcsolatos információ átadása, azok elemzése.

A tervezett program eredményei: a roma nemzetiségi oktatás, a nemzetiségi identitás, a társadalmi integrációs elemek erősödése, hatékonyságuk növelése, szaknyelvi-módszertani pedagógus programok, és továbbképző programok megvalósulása, roma nemzetiségi származású hallgatók számának növelése a karon, szakmai együttműködések kialakítása az egyetem és a roma nemzetiségi önkormányzatok között, esélyegyenlőség növelése.

 

Projekt célcsoportja: PTE KVPK hallgatói.

A tervezett program három pillére: társadalomismeret (népismeret), társadalomtörténet, nyelv .

Megvalósítás formája: Képzés - A képzés beépül a nappali és levelezős rendszerbe.

 

Időtartam: .

Nyelv (lovári) : 50 óra

 • alapozó képzés felajánlva a hallgatók számára
 • nyelvi továbbképzés a roma (és nem roma) népesség számára
 • a képzést szakavatott oktatók vinnének

 

Társadalomtörténet: 50 óra

 • a romák társadalomtörténete
 • romák Magyarországon
 • szociológia, demográfiai ismeretek a romákról
 • társadalmi integráció és szegregáció a romák körében

 

Társadalomismeret: 50 óra

 • a romák letelepedése Európában, Magyarországon
 • tárgyi és szellemi kultúra a romáknál
 • társadalmi és nyelvi csoportok a romák körében
 • művészet és romák
 • szociálpolitika és a roma társadalom
 • oktatás és a romák

 

Várható eredmények, hatások:

A képzés révén a didaktikus ismeretek elsajátításán túl a javulhat a romákról alkotott kép, csökkenhetnek az előítéletek, sikeresebb lehet a társadalmi integráció. Jelentősen javulhat az önazonosság erősödése, a roma nemzetiségi identitás és a társadalmi megítélés is. A nyelv mint a egyik legfontosabb identifikációs változó az identitás erősödésében, a roma önazonosság megszilárdulásában játszhat fontos szerepet.A roma kultúra, nyelv megismertetése a nem roma hallgatókkal és a felnőtt nem roma lakosokkal erősítheti a társadalmi beilleszkedést, növelheti a toleranciát, segítheti a társadalmi mobilitást. A képzések jellege hosszú távon is beépíthető lehet az egyetemi képzés rendszerébe, az oktatás struktúrájába íly módon biztosíthatja a fenntarthatóságot is. Öntudatosabb, szakmailag és emberileg felkészültebb toleránsabb hallgatók.

 

Roma nemzetiségi pedagógusképzés konferencia:

Tervezett időpont: 2021.11.18.

Résztvevők létszáma: 50 fő

Helyszín: PTE KPVK, Szekszárd

 

A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a szociálpedagógiában – Konferencia fotók

 

Támogató: Belügyminisztérium