Szemináriumok időpontjai

Filozófia Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem

Boros János egyetemi tanár

az iskola vezetője

borosjanos54@gmail.com

 

Adminisztráció

Haffner-Kiss Alexandra

haffner-kiss.alexandra@pte.hu

 

Pécs, 2021. szeptember 11.

 

 

Képzési időterv

2021/22 tanév őszi szemeszter

 

 

A doktori iskola szabályzatának képzési melléklete az első és másod éves hallgatók számára

 

Online szemináriumok hetente, MS Teams, PTE Filozófia Doktori Iskola „ablak”. Ide az un. EHA kóddal lehet belépni. Az első óra kezdése előtt fél órával elküldjük a csatlakozáshoz a linket.

 

Beiratkozás után a Neptunban fel kell venni a Filozófia I. kurzust.

 

A filozófia MA vagy korábbi öt éves diplomával rendelkező hallgatók egyéni képzést kapnak, témavezetőjükkel vagy az iskolavezetővel egyeztetve, számukra az alábbi beosztás tájékoztató jellegű. Részvételük opcionális. A nem filozófia egyetemi diplomával rendelkező doktori hallgatók számára az alábbi kurzusok elvégzése feltétele a félév teljesítésének. A szemináriumokon való online részvétel, valamint a szombati tanulmányi napokon a részvétel kötelező, a teljesítési feltétel részét képezi.

 

Online szeminárium, hetente 1,5 óra:

 

Kedd 16h-17.30h

Filozófiatörténet online

 

 

Teljesítés

  1. Személyes részvétel az online szemináriumon.
  2. Minimum 3, maximum 5 oldalas esszé. A hallgató számára a félév folyamán megismert legérdekesebb témához: egy szerző munkásságának, egy témának az összefoglalása és annak megindoklása, hogy miért az adott téma tetszett. Az esszét előzetes egyeztetés után a választott témát előadó tanárnak vagy a doktori iskola bármely tanárának kell leadni. A teljesítést a tanár email-ban igazolja a titkárság vezető részére, aki

Haffner-Kiss Alexandra

haffner-kiss.alexandra@pte.hu

 

 

Beadás: a félév folyamán bármikor, november 30.-ig.

Az igazolások beérkezése után kerül sor a félév kreditekkel történő elfogadására

A doktori képzés összes 240 kreditjét a negyedik év végére kell megszerezni. A tanulmányi feltételeket teljesítő hallgatók minden félév végén 30 kredit igazolást kapnak.

 

Az órák biztosítják a negyedik félév végén teljesítendő komplex vizsgán szükséges alaptudást.

 

 

Kutatószemináriumok, konzultációk

 

Minden doktori hallgatónak kötelezően választható. A doktori iskola valamennyi törzstagja és óraadója kutatási konzultációt tart azon hallgatóknak, akik felkeresik őket, illetve akiknek témavezetőjeik. Az iskola tanárai nem feltétlenül hirdetnek meg órákat kutatószemináriumként, hanem az őket felkereső hallgatók kérésére tartanak konzultációt.

A konzultációk nem szemináriumok, de kutatási szeminárium értékűek. Kutatási témáik a doktori iskola programjában találhatók. A kutatószeminárium elvégzését a választott tanár jelzi a félév végén az iskola titkárságának. Néhány kutatószeminárium heti rendszerességgel, szeminárium jelleggel kerül meghirdetésre.

 

A következő kutató szemináriumok kerülnek meghirdetésre szeminárium jelleggel. A szemináriumra jelentkező hallgatók a tanároknak email-on jelzik részvételi szándékukat:

 

 

Szerda 10h-11.30h

Boros János, Immanuel Kant, A tiszta ész kritikája

MS Teams

borosjanos54@gmail.com

 

Csütörtök 12h-14h első óra szeptember 16.

Orbán Jolán, Jacques Derrida, Grammatológia

MS Teams

orbanjolan@gmail.com

 

Időpont egyeztetéssel

Kocsis Miklós, A kultúra filozófiája és gazdaságelmélete

kocsis.miklos@mma-mmki.hu

 

 

A Doktori Iskola tanárai, akikhez kutatási szemináriumért, konzultációért, témavezetésért lehet fordulni:

 

Andrássy György professzor mrandrassy@gmail.com – Jogfilozófia, Politikafilozófia, G. W. F. Hegel, K. Marx

 

Boros János professzor borosjanos55@gmail.com – Filozófiatörténet, Kortárs Filozófia, I. Kant, Pragmatizmus, Elmefilozófia, Ismeretelmélet, Etika, Analitikus Filozófia.

 

Bús Imre főiskolai tanár bus@kpvk.pte.hu – Nevelésfilozófia.

 

Kocsis Miklós egyetemi docens kocsis.miklos@mma-mmki.hu – Jogfilozófia, Kultúrafilozófia, Művészetfilozófia.

 

Nagy Janka Teodóra professzor jankateodora@gmail.com – Társadalomfilozófia, Szociológia filozófiája

 

Nemeskéri Zsolt professzor nemeskeri.zsolt.dr@gmail.com – Gazdaságfilozófia, Etika

 

Sík Attila professzor sik.attila@pte.hu – Neurofilozófia, Neuroetika, Neuroesztétika, Elmefilozófia

 

Szécsi Gábor professzor szecsi.gabor@kpvk.pte.hu – Nyelvfilozófia, Kommunikációfilozófia, Kultúrafilozófia

 

Orbán Jolán professzor orbanjolan@gmail.com – Dekonstrukció, Irodalomfilozófia, Művészetfilozófia

 

Demeter Tamás professzor tsd2333@gmail.com – 17-18. századi filozófiatörténet, D. Hume, Elmefilozófia, Ismeretelmélet, Magyar Filozófiatörténet

 

Kovács Gusztáv professzor dr.kovacs.gusztav@gmail.com – Etika, Bioetika, Vallásfilozófia

 

Kocsis László egyetemi adjunktus Kocsis.Laszlo@gmail.com – Metafizika, Ismeretelmélet, Igazságelméletek, Analitikus filozófia, B. Russell, L. Wittgenstein, Armstrong.

 

Pete Krisztián egyetemi adjunktus petekrisz@gmail.com – Ismeretelmélet, Nyelvfilozófia, Kommunikációfilozófia, Analitikus filozófia, Logika.

 

Rippl Dóra egyetemi adjunktus ripdor@gmail.com – Antik Filozófia, Platón, Művészetfilozófia, Mesterséges Intelligencia

 

Szolcsányi Tibor egyetemi adjunktus tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu – Nyelvfilozófia, Cselekvésfilozófia, Logika, Bio- és Orvosi Etika

 

Zuh Deodáth tudományos munkatárs deodath.zuh@googlemail.com – Fenomenológia, Husserl, Művészetfilozófia

 

Laki Beáta egyetemi adjunktus laki.beata@gmail.com – Bioetika, Orvosi Etika, Emberi Jogok

 

Tuboly Ádám Tamás egyetemi adjunktus tubolyadamtamas@gmail.com – Tudományfilozófia, Ismeretelmélet, Logika

 

 

 

A következő szombatokon minden 1.-4. szemeszter doktori hallgatónak egész napos jelenléti program, előadásokkal. (Személyes jelenléttel, kivéve ha Covid19 miatt intézkedés történik.)

 

 

Október 9. szombat

 

November 6. szombat

 

November 27. szombat

 

 

*

 

 

 

Részletes program

 

Filozófiatörténet

Kedd 16h-17.30h

 

Források:

https://iep.utm.edu/

https://plato.stanford.edu/contents.html

 

A megadott internet enciklopédia cikkek tájékoztató, megalapozó jellegűek.

Az egyes órák tartalmát az óraadó tanár határozza meg, a tanár álláspontja, előadásának tartalma eltérhet a cikkekben foglaltaktól.

A legtöbb cikk végén szakirodalom lista található, mely a további megértést, kutatást teszi lehetővé.

Az órák bevezetők, nem pótolják a témák egyéni feldolgozását.

 

 

 

Szeptember 21. Felvilágosodás – Boros János

 

Francia felvilágosodás: Fontenelle, Bernard le Bovier  (1657-1757), Montesquieu, Charles-Louis de Secondat baron de (1689-1755), Maupertuis, Pierre Louis Moreau de  (1698-1759), Voltaire,  François-Marie Arouet  (1694-1778), Vauvenargues, Luc de Clapiers (1715-1747), Condillac, Étienne Bonnot de (1714-1780), Helvétius, Claude Adrien (1715-1771).

Az enciklopédia: Diderot, Denis (1713-1784), d’Alambert, Jean le Rond  (1717-1783)

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)

Német felvilágosodás: Christian Thomasius (1655-1728), Christian Wolff (1679-1754), Moses Mendelssohn (1729-1786), Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), Johann Georg Hamann (1730-1788), Johann Gottfried Herder (1744-1803), Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851)

*

A filozófiatörténet kialakulása.

A filozófiatörténet, mint filozófiai diszciplína.

Fichte, Schelling

 

Szeptember 28. G. W. F. Hegel – Andrássy György

 

Október 5.  K. Marx – Andrássy György

 

Október 12. A. Schopenhauer, Pragmatizmus – Boros János

 

Október 19. H. Bergson – Rippl Dóra

 

November 2. F. Nietzsche – Boros János

 

November 9. B. Russell (logikai atomizmus) – Kocsis László

 

November 16. L. Wittgenstein (Tractatus) – Kocsis László

 

November 23. E. Husserl – Zuh Deodáth

 

November 30. M. Heidegger – Boros János

 

December 7. R. Carnap és a Bécsi kör – Tuboly Ádám

 

 

 

 

 

Szombati előadás program

(személyes vagy online)

 

Helyszín

október 9., november 6.

Pécsi Tudományegyetem TTK/BTK Kari Tanácsterem

Pécs, Ifjúság u. 12.

Vasútállomásról 30-as busz az egyetemi bejárat és a Paulus étterem előtt áll meg. A portás eligazítást ad, hogy lehet eljutni a Tanácsterembe.

 

november 27.

Budapest (a pontos helyszínt később közöljük)

 

 

 

 

Október 9., szombat

Pécs, Ifjúság u. 12.

 

Filozófiai kutatások, irányzatok rövid bemutatása

 

11h00-11h15 Köszöntő, tájékoztató – Boros János

 

11h15-12h45 Pete Krisztián, Analitikus filozófia

 

12h45-13h15 Szünet

 

13h15-14h45 Tuboly Ádám Összeesküvés elméletek és a tudomány filozófiája

 

14h45h-15h00 Szünet

 

15h00-16h30 Szolcsányi Tibor Az embrionális őssejtkutatás etikai kérdései

 

 

November 6. szombat

Pécs, Ifjúság u. 12.

 

11h00-11h15 Köszöntő, tájékoztató – Boros János

 

11h15-12h45 Garai Zsolt, Arisztotelész

 

12h45-13h15 Szünet

 

13h15-14h45 Rippl Dóra Mesterséges intelligencia és művészet: kreativitás, improvizáció, egyéni stílus

 

14h45h-15h00 Szünet

 

15h00-16h30 Laki Beáta Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az Orvosi Etika

 

 

 

November 27. szombat

Budapest

 

 A program később kerül kihirdetésre.

 

Archívum