Szemináriumok időpontjai

Filozófia Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem

Boros János egyetemi tanár

az iskola vezetője

borosjanos54@gmail.com

 

Adminisztráció

Haffner-Kiss Alexandra

haffner-kiss.alexandra@pte.hu

 

 

Pécs, 2024. január 16.

 

 

Képzési időterv

2023/2024 tanév tavaszi szemeszter

 

 

Az 1.-4. szemeszterben tanuló doktori hallgatók részére online szemináriumok hetente.

 

Online: MS Teams — Filozófia Doktori Iskola.

 

Tanulmányi napok (szombat) a doktori iskola valamennyi beiratkozott hallgatója részére, személyes jelenléttel. A  tanulmányi napokat és konferenciákat az iskola valamennyi hallgatója számára rendezzük, tehát a filozófia diplomával rendelkezők jelenléte is elvárt.

 

A filozófia MA vagy korábbi öt éves diplomával rendelkező hallgatók egyéni képzésen vesznek részt témavezetőjükkel vagy az iskolavezetővel egyeztetve, az online képzés nem kötelező számukra, de részt vehetnek az órákon.

 

A nem filozófia egyetemi diplomával rendelkező doktori hallgatóknak az alábbi programon való részvétel képezi a félévi követelmények teljesítésének feltételét. A szemináriumokon való részvétel kötelező.

 

Online szeminárium, hetente 1,5 óra:

 

Kedd 16h-17.30h

Kortárs filozófia

 

Az előadások végén 15 perc angol összefoglaló.

 

Teljesítés

  1. Személyes részvétel az online szemináriumon.
  2.  Minimum 3 oldal, 5 oldalnál nem hosszabb esszé. A hallgató számára legérdekesebb témához: egy szerző vagy korszak munkásságának összefoglalása és annak indoklása, hogy miért az adott szerző vagy korszak tetszett. Az esszét előzetes egyeztetés után a választott témát előadó tanárnak kell leadni. A teljesítést a tanár email-ban igazolja a titkárság vezető részére: Haffner-Kiss Alexandra, haffner-kiss.alexandra@pte.hu

 

Beadás: a félév folyamán bármikor, május 15.-ig.

Az igazolások beérkezése után kerül sor a félév elfogadására

 

Az órák a doktorátushoz elvárt filozófiai alapműveltség mellett biztosítják a negyedik félév végén teljesítendő komplex vizsga filozófiatörténeti és filozófia tárgyak szükséges és a vizsgán demonstrált alaptudását.

 

 

Kutatószemináriumok és egyéni konzultációk

 

Minden doktori hallgatónak kötelezően választható a doktori iskola tanárainál, témavezetőnél. A témavezető egyéni konzultációkat tart az irányítása szerint dolgozó hallgatók számára, megbeszélt időrend és program szerint. Az egyéni konzultáció tanegység értéke megegyezik a kutatószemináriuméval. Tanegység és félév-teljesítés szempontjából egy szemeszterben elegendő egy kutatószeminárium vagy egyéni konzultáció felvétele. Természetesen lehetőség van és ajánlott több szemináriumon is részt venni.

 

Az iskola témavezetési és kutatási programjai a honlapon olvashatók. Témavezetéshez, kutatási tanácshoz az iskola tanáraihoz közvetlenül lehet fordulni.

 

Az alábbi szemináriumokat tanórákként hirdetjük meg, melyekre a hallgatók a tanárnál e-mail-lel jelentkezhetnek. Valamennyi online szeminárium, ha a tanár másként nem rendelkezik, az MS Teams Filozófia Doktori Iskola felületen.

 

András Ferenc, Donald Davidson kommunikációs modellje és a megértés

Időpont egyeztetéssel

andrasf2011@gmail.com

 

Andrássy György, Az emberiség nyelvi, kulturális és vallási jövője jogfilozófiai-emberi jogi szemszögből (online szeminárium).

Időpont egyeztetéssel

mrandrassy@gmail.com

 

Boros János, Immanuel Kant, Az ítélőerő kritikája

Szerda 10h-11.30h

Az előző szemeszterekben megkezdett szeminárium folytatása. A most felvételt nyert hallgatók zökkenőmentes bekapcsolódását biztosítjuk.

borosjanos54@gmail.com

 

Dergez-Rippl Dóra, Laki Beáta, MINDoN-Szeminárium a mesterséges intelligenciáról

Időpont egyeztetéssel

ripdor@gmail.com

laki.beata@gmail.com

 

Ertüngealp, Alpaslan, A zene filozófiája

Időpont egyeztetéssel

aertungealp@gmail.com

 

Három szombati napon tanulmányi nap lesz, továbbá két konferencia.

 

Január 25. Neurophilosophy Symposium

 https://mitt2024.mitt.hu/programme/detailed-program

 

Március 2. szombat Pécs

 

Március 23. szombat Pécs

 

Április 20. szombat Pécs

 

Május 3. péntek Immanuel Kant 300

A Doktori Iskola Konferencia Immanuel Kant 300 éves születésének évfordulóján

 

 

*

 

Részletes program

 

Filozófiatörténet

Kedd 16h-17.30h

 

Források:

https://iep.utm.edu/

https://plato.stanford.edu/contents.html

 

A megadott internet enciklopédia cikkek tájékoztató, megalapozó jellegűek.

Az egyes órák tartalmát az óraadó tanár határozza meg, a tanár álláspontja, előadásának tartalma eltérhet a cikkekben foglaltaktól.

A legtöbb cikk végén szakirodalom lista található, mely a további megértést, kutatást teszi lehetővé.

 

Hogy használjuk a Stanford Encyclopedia of Philosophy-t:

 

https://www.youtube.com/watch?v= YcRcTxrIfXs

 

Konferencia

 

Január 25. Neurophilosophy Symposium

 https://mitt2024.mitt.hu/programme/detailed-program

 

 

 

Online előadások

 

Huszadik századi és kortárs filozófia

 

 

Január 30.

John Rawls igazságosság elmélete

Boros János

borosjanos54@gmail.com

 

Február 6.

A zene filozófiája

Alpaslan Ertüngealp, PhD PTE, karmester, egyetemi docens, Monzai Egyetem

aertungealp@gmail.com

 

Február 13.

Az okság

Halász László PhD ETH Zürich, PhD PTE

laszlohalasz@me.com

 

 

Február 20.

Wilfrid Sellars, a manifeszt és a tudományos világkép

Pete Krisztián PhD, egyetemi adjunktus, PTE

petekrisz@gmail.com

 

Február 27.

Hermeneutika

Patsch Ferenc, egyetemi tanár, Pápai Gregoriana Egyetem, Róma

patsch.ferenc@jezsuita.hu

 

Március 5.

Kortárs analitikus metafilozófia

Danka István, egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem

danka.istvan@gmail.com

 

Március 12.

Konvergens és divergens gondolkodás a tudományos kutatásban: tudományfilozófiai adalékok a kutatói önismerethez és a kutatói perspektívákhoz

Andrássy György, egyetemi tanár PTE

mrandrassy@gmail.com

 

Március 19.

Robert Brandom

Szolcsányi Tibor, PhD egyetemi adjunktus, PTE

tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu

 

Április 9.

A modalitás metafizikája - lehetséges világok

Kocsis László, PhD egyetemi adjunktus, PTE

kocsis.laszlo@gmail.com

 

Április 16.

Jelentés és megértés

András Ferenc, PhD, egyetemi docens, Pannon Egyetem

 

 

Konferencia

 

Május 3. péntek Immanuel Kant 300

A Doktori Iskola Konferencia Immanuel Kant 300 éves születésének évfordulóján

 

 

*

 

Szombati tanulmányi napok

PTE BTK, Pécs Ifjúság út 6.

E420 terem

 

 

Március 2.

 

11h-12.00h Orbán Jolán egyetemi tanár PTE

Jacques Derrida és a dekonstrukció

 

12.00h-12.30h Szünet

 

12.30h-13.30h Tuboly Ádám Tamás PhD, dr. habil, tudományos főmunkatárs PTE

MTA Lendület Program tubolyadamtamas@gmail.com

Lehetséges világok, David Lewis

 

13.30h-13.45h Szünet

 

13.45h-14.45h Boros János egyetemi tanár PTE

Immanuel Kant, A tiszta ész kritikája

 

 

Március 23. szombat

 

11h-12.00h Szolcsányi Tibor egyetemi adjunktus PTE tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu

Inferencializmus és deontikus logika

 

12.00h-12.30h Szünet

 

12.30h-13.30h Boros János egyetemi tanár PTE

Immanuel Kant, A gyakorlati kritikája

 

13.30h-13.45h Szünet

 

13.45h-14.45h Alpaslan Ertüngealp PhD egyetemi docens Monzai Egyetem aertungealp@gmail.com

A zene és a filozófia

 

 

Április 20. szombat

 

11h-12.00h Halász László PhD ETH Zürich, PhD PTE

laszlohalasz@me.com

Mentális modellek

 

12.00h-12.30h Szünet

 

12.30h-13.30h Garai Zsolt garaizs@gmail.com

Donald Davidson filozófiája

 

13.30h-13.45h Szünet

 

13.45h-14.45h Boros János egyetemi tanár PTE

Immanuel Kant, Az ítélőerő kritikája

 

 

 

Május 3. péntek Immanuel Kant 300

A Doktori Iskola Konferencia Immanuel Kant 300 éves születésének évfordulóján

 

 

 

 

 

Archívum