Szerzőink figyelmébe

A Kultúratudományi Szemle a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szaklapja. A folyóirat évente összesen négy számot jelentet meg, amelyek közül három mindig magyar nyelvű. A szerkesztőség a beérkezett tanulmányokat előzetes válogatás után anonim bírálókkal véleményezteti. A folyóirat eseti jelleggel, évi egy idegen nyelvű vagy magyar nyelvű különszámot is kiad, meghívott vendégszerkesztők és szerzők közreműködésével. A különszámok tartalmát a folyóirat szerkesztősége nem referáltatja, hanem saját hatáskörén belül (a vendégszerkesztő bevonásával) véleményezi.

A kéziratokat elektronikus formában várjuk a szecsi.gabor@pte.hu és a bus.imre@pte.hu címre. A teljes példány mellé egy másik, név és önhivatkozások nélküli változatot is kérünk a referensek részére.

A kéziratokat Times New Roman betűtípusban, „rtf” formátumban, egyívnyi (40 000 leütés) terjedelemben, csupán a legszükségesebb formázásokkal (például kurziválás) kérjük.
A főszövegben a 4-5 sornál terjedelmesebb idézetek a törzsszövegtől egy-egy sorral elválasztva, behúzva szerepeljenek. Tanulmányok esetében a hivatkozott szakirodalmat a szövegbe illesztve kérjük feltüntetni: (Havelock 1986. 70). Az irodalomjegyzéket a következő példáknak megfelelően kérjük összeállítani:

Önálló kötet:

Havelock, Eric A. (1986): The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and

        Literacy from Antiquity to the Present. New Haven-London, Yale University Press.

Tanulmány gyűjteményes kötetben:

Green, Nicola (2003): Community Redefined: Privacy and Accountability. In: K. Nyíri (szerk.): Mobile Communication. Essays on Cognition and Community. Vienna, Passagen Verlag, 43-56.

Periodikumban megjelent cikk, tanulmány:

Grice, Herbert P. (1968): Utterer’s Meaning, Sentence-Meaning and Word-Meaning.

        Foundations of Language, 4, 225-242.

 

A kéziratokhoz egy rövid szerzői bemutatkozást és angol nyelvű összefoglalót kérünk mellékelni.