Szociális és ifjúsági munka szakmai portfólió

Tisztelt Hallgató!

 

A gyakorlat során két dokumentációt kell elkészíteni.

Egyrészt vezetni kell a csatolt űrlapot (aktivitások, illetve fejlesztendő kompetenciák, ehhez segítség a másik anyag, hogy mit is lehet csinálni a gyakorlat során), illetve el kell készíteni a reflektív portfóliót. Ennek már vannak szakmai előzményei a korábbi szemeszterekből, a módszertan ugyanaz.

 

A reflektív portfólió tartalmi követelményei:

A portfólió, mint rendszerezett dokumentumgyűjtemény alapján felmérhetővé válik az a fokozatos fejlődési folyamat, melynek során a hallgató megteremti az elméleti - és a gyakorlati képzés szintézisét, és megvalósítja a kompetens segítő szakemberré válás egyes szakaszait.  Az ennek megfelelően készített dokumentumban a hallgató bemutatja saját segítő szakemberré válásának folyamatát. A hallgatónak a portfólió dokumentumaiban bizonyítania kell elméleti ismereteinek, gyakorlati készségeinek, kompetenciáinak fejlődését.

A reflektív portfólió bemutatja az egyes szemeszterek során megszerzett tanulmányi tapasztalatokat, és – a szakra jellemző kompetenciákat áttekintve – elemzi azokat. Az elemzés tartalmazza a tapasztalatok ismertetését, a tapasztalatokra vonatkozó személyes reflexiókat, a tapasztalatokra vonatkozó szakmai reflexiókat, majd pedig a tapasztalatokból a további szakmai fejődésre vonatkozóan levont következtetéseket.

 

A reflektív portfólió formai követelményei:

A portfólió folyamatosan készített feljegyzések alapján a képzés végén készített összegző dolgozatból áll.

Az összegző dolgozat belső címlapján az alábbi adatoknak kell szerepelni: a dolgozat címe, szerző neve, szakja, a konzulens oktató neve, beosztása, a portfólió helye (Pécs) és a benyújtás éve.

A dolgozat terjedelme legalább 30.000 n szóközzel, (kb. 15 oldal) amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a jegyzeteket, a bibliográfiát. Illusztráció értékű ábrákat, képeket, hangzó anyagot, stb. a mellékletben lehet a megadott terjedelmen felül a dolgozathoz fűzni. A főszöveget követően kell elhelyezni a függelékeket (illusztrációkat), a felhasznált irodalom és források jegyzékét.

A dolgozatot két példányban kell az ütemezésben megadott határidőig leadni. A a dolgozatot elektronikus formátumban elkészítve is le kell adni (CD-re kiírni). A mellékletekre, függelékekre, jegyzetapparátusra, bibliográfiára vonatkozóan terjedelmi megkötés nincs.

A szakdolgozatokat kizárólag A/4-es lapra lehet nyomtatni. A szöveg oldal-formázásnak alábbi kritériumaival:

Margók: fenti, lenti, bal és jobb egyaránt 2,5 cm

Élőfej és Élőláb egyaránt 1,25 cm, Kötésmargó helye: balra

Betűtípus: Times New Roman CE; Betűstílus: Normal; Betűméret: 12

Igazítás: sorkizárt; Behúzás balra: 0 cm; jobbra: 0 cm;

Sorköz: 1,5 sor.

 

Tehát a portfólió két részből áll:

  • űrlap
  • reflektív anyag

 

Ezt kell együtt bekötve, 2 példányban leadni.

 

ŰRLAP LETÖLTÉSE