Szociális gazdasági menedzser

Képzési idő

2 félév

 

Képzési helyszín(ek)

  • Szekszárd
  • Dunaújváros

 

Felvételi irányszám

5 < 20

 

Megszerezhető kreditek száma

60 kredit

 

Képzési forma

levelező képzés

 

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik elsajátított szakmai ismereteik és kompetenciák révén a szociális és szolidáris gazdaság avatott ismerőiként kulcsszereplőivé válnak a foglalkoztatás, a gazdasági, szociális, területi és környezeti kohézió területén.
Mivel a képzés hangsúlyozott célja, hogy a szociális gazdaság területén is nagyobb szerepet kapjon a menedzseri készségfejlesztés, a képzés a menedzsment ismeretek megalapozásához, bővítéséhez is hozzá kíván járulni egyes modultartalmaival (pl. HR-alapismeretek, stratégiai emberi erőforrás menedzsment, változás- és tudásmenedzsment, szervezetfejlesztés). Ezt egészítik ki a közösségfejlesztésre vonatkozó ismeretek, készségek.

 

Akiket várunk:

Elsősorban olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik

  • felsőfokú végzettséget szerezve a szociális gazdaságban kívánnak elhelyezkedni és karriert építeni,
  • gazdasági és szociális gazdasági szervezetek (pl. társadalmi vállalkozások, civil szervezetek, szociális szövetkezetek, szociális intézmények) vezetői, munkatársai,
  • szociális és szolidáris gazdasághoz kapcsolódó nemzetközi és hazai projektek menedzserei, munkatársai,
  • államigazgatási szervek, önkormányzatok terület- és településfejlesztési szakemberei,
  • szociális szolgáltatásban dolgozók, foglalkoztatási programot, munkaerőpiaci re-integrációs programot, szociális szövetkezetet működtetők,
  • a lokális gazdaságban munkahelyteremtésre és a közösségi kohézió erősítésére törekvő mikro- és kisvállalkozók,
  • a hátrányos helyzetű térségekben önfenntartásra törekvő lokális gazdasági szervezeteket létrehozó, működtető

 

Jelentkezési feltételek

bármely alapképzési szakon szerzett BA, illetve azzal egyenértékű diploma

 

Az oklvélben szereplő szakképzettség megnevezése

Szociális gazdasági menedzser

 

A képzés költsége

200.000 Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 1.

 

Jelentkezés feltételei

A képzésben bármely képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők részt vehetnek

 

Jelentkezés módja

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a diploma másolatának beküldésével

 

Tervezett indítás

2024. szeptember

 

Szakfelelős: Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (nagy.janka@pte.hu)

Információk és jelentkezés a kis-pongracz.tamas@pte.hu e-mail címen