Tájékoztató műveltségterületek, modulok választásáról

Óvodapedagógus BA szak

Óvodapedagógus BA szakon a modulválasztás a képzés második félévében történik. Minden hallgatónak három modult kell választania a megadott határidőig.

Választható modulok:

 • Családi nevelés támogatása
 • Gyermek- és gyógytestnevelés az óvodában
 • Gyógypedagógia
 • Idegennyelv-szakmai nyelv (angol)
 • Idegennyelv-szakmai nyelv (német)
 • Integrált-inkluzív nevelés
 • Interkulturális nevelés
 • Kisgyermekkori környezeti nevelés 
 • Környezettudatos nevelés az óvodában
 • Zeneóvoda

A modulokhoz tartozó tantárgyak megtalálhatók a mintatantervben: Tantervek, képzési programok | Pécsi Tudományegyetem (pte.hu)

 

 

Tanító BA szak 

Tanító BA szakon a műveltségterület választás a képzés második félévében, a modulválasztás a képzés negyedik félévében történik, mindig az adott naptári év március második felében.

A hallgatók az adott műveltségterület/modul választási periódusban a számukra felajánlott műveltségterületek/modulok közül választhatnak.

A választás a Neptun rendszer felületén történik, egyet lehet megjelölni (Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt, Műveltségterület választás/Modul választás).

A minimális létszám az indításhoz 5 fő.

A PTE KPVK-n meglévő műveltségterületek:

 • Magyar nyelv és irodalom 
 • Testnevelés
 • Ének-zene 
 • Vizuális nevelés 
 • Angol

A PTE KPVK-n meglévő modulok:

 • Család- és gyermekvédelem
 • Gyógypedagógia és alkalmazása az iskolában
 • Idegennyelv - szakmai nyelv - angol
 • Idegennyelv - szakmai nyelv - német
 • Integrált-inkluzív nevelés
 • Környezeti nevelés-fenntartható fejlődés
 • Energia- és környezettudatos nevelés kisiskolásoknak
 • Kreatív művészeti kommunikáció
 • Médiapedagógia
 • Pedagógiai kommunikáció 

A műveltségterületekhez és modulokhoz tartozó tantárgyak megtalálhatók a mintatantervben: Tantervek, képzési programok | Pécsi Tudományegyetem (pte.hu)

 

Bementeti követelmények: