Játék alapú tanulás online és offline környezetben

magyar
Jelentkezési határidő: 
kedd, augusztus 1, 2023

A programot ajánljuk: Tanítók, általános iskolai tanárok számára

Jelentkezési feltétel: Tanítói vagy tanári diploma

Képzési idő: 30 óra

Megszerezhető kreditek: 30 kreditpont

Képzési forma: levelező képzés

A képzés célja: A továbbképzés célja, hogy megismertesse a résztvevőket a játék alapú oktatás elméleti és módszertani hátterével, majd gyakorlati példák segítségével készítse fel őket a játék alapú oktatás módszerének alkalmazására. Célja továbbá, hogy a módszer segítségével a pedagógusok képesek legyenek a Z generáció megváltozott tanulási és tanítási igényeihez igazodni. A módszer fő célja annak az öt alapvető képességnek (tudásépítés, együttműködési készségek, IKT használat, problémamegoldás, önszabályozás) a fejlesztése, amelyek az információs társadalomban való boldoguláshoz elengedhetetlenek. A játék alapú tanulás off- line és on-line környezetben megvalósuló típusai kiválóan fejlesztik ezeket a képességeket.

A képzés tárgya: A továbbképzési programban az ismeretszerzés nagy része gyakorlathoz kötött, tréning jellegű, saját élményű tanulást lehetővé tevő módszerekkel zajlik. Az egyes módszerek, eljárások megismerése, elsajátítása változatos formában történik (megfigyelés, gyakorlat, gyűjtőmunka, szerep-és szituációs játék, csoportmunka, páros munka, kooperatív eljárások, megbeszélés, önreflexió stb.) A továbbképzés során megismert módszerek megerősítik, támogatják a pedagógusokat abban, hogy a közoktatási preferenciáknak megfelelően megújítsák, átalakítsák saját pedagógiai gyakorlatukat.

Képzési költség: 60.000 Ft (PTE Partnerintézmény pedagógusainak 10% kedvezmény)

Helyszín: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (Szekszárd, Rákóczi u.1.)

Jelentkezés módja: A honlapról letöltött jelentkezési lap beküldésével, megfelelő dokumentumok csatolásával.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 1.

Indítás dátuma: 2019. januárjától, havonta induló csoportok

 

Jelentkezési lap letöltése »

 

Képzés időtartama: 
hétfő, szeptember 5, 2022
Helyszín: 
PTE KPVK Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Képzés feltétele: 
Tanítói vagy tanári diploma
Kapcsolattartó: 
Kis-Pongrácz Tamás