Pedagógus szakvizsga - gyakorlatvezető tanító

magyar
Jelentkezési határidő: 
vasárnap, június 30, 2019

 

Pótjelentkezés: 2019. augusztus 15.

Gyakorlatvezető tanító

Pedagógus szakvizsga modul

3. - 4. félév

 

Képzési idő: összesen 4 félév - ebből a modul 2 félév

Megszerezhető kreditek száma:  120 (65 + 55) kredit

Képzési forma: levelező

Képzés helye: Pécs, Szekszárd

Képzési költség: 170.000 Ft/ félév

 

Jelentkezési lap

(A jelentkezési lapokat a PTE BTK-ra kell benyújtani a honlapon leírtaknak megfelelően)

 

 

Jelentkezéshez szükséges a kitöltött Jelentkezési lap és a diploma (oklevél) másolata.

Beküldhető postai úton: PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6. és elektronikusan is: knipl.maria@pte.hu

A képzés koordinátora: Darányiné Knipl Mária

A képzés honlapja a PTE BTK oldalán »

Tájékoztató levél a képzésről »

 

Gyakorlatvezető tanító modul (3.-4. félév)

A képzési modul tanterve »

 

A modul célja:

A mentorálás folyamatának tudatos megalapozása az elmélet és jó gyakorlat segítségével. A mentorálás kultúrájának színesítése, bővítése és elterjesztése azokban az iskolákban, ahol hallgatóink feltehetően külső gyakorlatukat töltik, illetve ahol tanítójelöltek töltik kétéves gyakornoki idejüket. A képzés minden eleme törekszik arra, hogy hozzájáruljon a leendő mentorok korszerű szerepértelmezéséhez, továbbá, hogy a résztvevők ismerjék fel a reflexió jelentőségét a támogatásban és saját munkájukban, legyenek tisztában annak módszertanával, alkalmazási lehetőségeivel. A továbbképzés biztosítja a már gyakorlott kollégák ismereteinek megerősítését és tágítását, módszertani kultúrájuk megújulását és tudatosabbá válását a leendő tanítók és az alsó tagozatos gyermekek érdekében. Célunk továbbá a német nemzetiségi iskolákban dolgozó kollégák német nyelvi szókincsének növelése, fejlesztése, szakszókincsük modernizálása, a nyelvoktatás és az alsó tagozat tárgyainak német nyelvű oktatásának elősegítése. Az integrált-inkluzív modul tárgyainak célja az adaptívszemlélet elterjesztése a speciális helyzetben levő gyermekekek hatékony ellátása, valamint a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek speciális megsegítése érdekében.

 

Elsajátítandó kompetenciák, ismeretek:

A résztvevő pedagógusok ismerjék meg a mentorálás fogalmát, célját, lehetőségeit, a hozzá kapcsolódó speciális módszereket. Sajátítsák el az alapvető ismereteket és a bemutatott módszereket, technikákat, valamint legyenek képesek alkalmazni őket a gyakorlatban. Továbbá tudják a jó gyakorlat során szerzett ismereteiket alkalmazni a saját gyakorlatukban a jelöltekkel. Váljanak nyitottá a hallgatókat segítő módszerek megismerésére. Ennek érdekében ismerjék meg az optimális fejlesztést segítő technikákat,a gyakorlatban való alkalmazás lehetőségeit és módszertanát, és sajátítsák el a mentorálás tervezését, szervezését, legyenek képesek a jelölteket a pedagógiai gyakorlat során a gyakorlati munkára felkészíteni, irányítani és árnyaltan értékelni. Legyenek képesek értelmezni a terminológiákat adekvát módon magyar és/vagy német nyelven. Legyenek képesek ezek alkalmazására a hallgatókkal való munkájukban. Német nyelven tudják vezetni a tervezés és értékelés folyamatát a német nemzetiségi modul képzésében résztvevő hallgatók.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a reflektív tanító mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a hallgatók köznevelési intézményben történő egyéni gyakorlatának mentori feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az intézményvezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el. Munkáját a pedagógusi kompetenciák magas szintű és tudatos alkalmazása kell, hogy jellemezze, illetve emellett a mentornak képesnek kelllennie a pedagógusképzés követelményeiben megkívánt szakmai képességek fejlesztésére is. Az erre irányuló módszerek ismerete mellett az önreflexió az a kulcsképesség, amelynek alkalmazásával lehetővé válik a tervezett pedagógiai hatások és a gyakorlatban történő megvalósulások összevetése, értékelése, valamint a diszkrepancia okainak feltárása. Ugyanez a tudatosság szükséges a hallgatók tapasztalatszerző munkájának az irányításához, elemzéséhez és értékeléséhez is, amely a hallgatók tapasztalati tanulásának hatékonyságát valamint a gyakorlati képzés, illetve a pályakezdők beilleszkedésének az eredményességét szolgálja.

Helyszín: 
Pécs és Szekszárd
Képzés feltétele: 
Tanító szakos diploma és tanító szakos diploma német nyelvi műveltségi terület vagy német nemzetiségi szakirány (a modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat)
Kapcsolattartó: 
Lévai Andrea
06-74/528-300 (1130)
Karácsonyi Dóra
06-74/528-300 (1111)
Schmieder Réka
72/501-500 (22531)