Pedagógus szakvizsga - gyakorlatvezető tanító

magyar
Jelentkezési határidő: 
csütörtök, augusztus 15, 2024

 

Gyakorlatvezető tanító

Pedagógus szakvizsga modul

3. - 4. félév

 

A Gyakorlatvezető tanító ismeretkör képzésre jelentkezés esetén 2011–től kiállított pedagógus szakvizsga oklevél birtokában a mentori megbízáshoz szükséges 55 kredit gyakorlatvezető mentori ismeret két féléves képzés keretében Szekszárdi képzési helyen szerezhető meg. A két féléves mentorképzés 8 fő jelentkező esetén indul.

Korábban megszerzett szakvizsgás oklevél esetén a jelentkezéshez csatolni kell az oklevél  mellékletét vagy a leckekönyv másolatát, és kérjük a jelentkezőt, hogy  egy rövid kísérőlevélben jelezze, kéri a korábbi teljesítéseinek beszámítását.

A kérelem beérkezése után dönthető el, hogy szükséges-e hiányzó tárgyak teljesítése.

Az érdeklődő Kollégák szíves figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a Gyakorlatvezető tanító ismeretkör és a Gyakorlatvezető óvodapedagógus ismeretkör képzési helye a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szekszárdi telephelye, addig a négy féléves szakvizsgás képzés első évének, helyszíne a PTE BTK Neveléstudományi Intézete (Pécs, Ifjúság útja 6.). 

A képzés minden esetben önköltséges; az esetlegesen felmerülő utazási és egyéb költségek is a jelentkezőt terhelik. 

Képzési idő: összesen 4 félév - ebből a szakmai speciális ismeretkör 2 félév

Kreditszám:  120 (65 + 55) kredit

Képzési forma: levelező

Képzés helye: Pécs, Szekszárd

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Képzési költség: 140.000 Ft / félév részletfizetési lehetőséggel

 

A jelentkezés módja 

A jelentkezéseket a PTE BTK honlapján (https://btk.pte.hu/hu/kepzeseink/pedagogus-szakvizsga-szakiranyu-tovabbkepzes) link alatt "Felvételi információk" lenyíló menüben, elektronikus  jelentkezési lap  kitöltésével és az alábbi dokumentumok csatolásával lehet benyújtani:

  • A szakra történő felvétel szempontjából szükséges felsőfokú végzettséget igazoló magyar és angol nyelvű diploma másolata (angol nyelvű diploma hiányában e-mailen megkérhető az oklevelet kiadó intézmény tanulmányi osztályától a diplomát kiadó intézmény neve-, valamint a megszerzett végzettség angol fordítása);
  • munkáltatói igazolás, amennyiben a választott képzésre jelentkezés feltétele előírt pedagógus pályán eltöltött gyakorlati idő;
  • felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat;
  • korábbi tanulmányok beszámításával 2 szemeszteres gyakorlatvezető mentori programra történő jelentkezés esetén a  pedagógus szakvizsga szakképzettséget igazoló oklevél másolata;
  • korábban megszerzett szakvizsga oklevél esetén kreditigazolás (e-mailen megkérhető az oklevelet kiadó intézmény tanulmányi osztályától), vagy leckekönyv másolat. 
  •  A jelentkezés határideje: 2024. 08. 15.

 

Gyakorlatvezető tanító modul (3.-4. félév)

A képzési modul tanterve »

 

 A modul célja:

A mentorálás folyamatának tudatos megalapozása az elmélet és jó gyakorlat segítségével. A mentorálás kultúrájának színesítése, bővítése és elterjesztése azokban az iskolákban, ahol hallgatóink feltehetően külső gyakorlatukat töltik, illetve ahol tanítójelöltek töltik kétéves gyakornoki idejüket. A képzés minden eleme törekszik arra, hogy hozzájáruljon a leendő mentorok korszerű szerepértelmezéséhez, továbbá, hogy a résztvevők ismerjék fel a reflexió jelentőségét a támogatásban és saját munkájukban, legyenek tisztában annak módszertanával, alkalmazási lehetőségeivel. A továbbképzés biztosítja a már gyakorlott kollégák ismereteinek megerősítését és tágítását, módszertani kultúrájuk megújulását és tudatosabbá válását a leendő tanítók és az alsó tagozatos gyermekek érdekében. Célunk továbbá a német nemzetiségi iskolákban dolgozó kollégák német nyelvi szókincsének növelése, fejlesztése, szakszókincsük modernizálása, a nyelvoktatás és az alsó tagozat tárgyainak német nyelvű oktatásának elősegítése. Az integrált-inkluzív modul tárgyainak célja az adaptívszemlélet elterjesztése a speciális helyzetben levő gyermekek hatékony ellátása, valamint a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek speciális megsegítése érdekében.

 Elsajátítandó kompetenciák, ismeretek:

A résztvevő pedagógusok ismerjék meg a mentorálás fogalmát, célját, lehetőségeit, a hozzá kapcsolódó speciális módszereket. Sajátítsák el az alapvető ismereteket és a bemutatott módszereket, technikákat, valamint legyenek képesek alkalmazni őket a gyakorlatban. Továbbá tudják a jó gyakorlat során szerzett ismereteiket alkalmazni a saját gyakorlatukban a jelöltekkel. Váljanak nyitottá a hallgatókat segítő módszerek megismerésére. Ennek érdekében ismerjék meg az optimális fejlesztést segítő technikákat, a gyakorlatban való alkalmazás lehetőségeit és módszertanát, és sajátítsák el a mentorálás tervezését, szervezését, legyenek képesek a jelölteket a pedagógiai gyakorlat során a gyakorlati munkára felkészíteni, irányítani és árnyaltan értékelni. Legyenek képesek értelmezni a terminológiákat adekvát módon magyar és/vagy német nyelven. Legyenek képesek ezek alkalmazására a hallgatókkal való munkájukban. Német nyelven tudják vezetni a tervezés és értékelés folyamatát a német nemzetiségi modul képzésében résztvevő hallgatók.

 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a reflektív tanító mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a hallgatók köznevelési intézményben történő egyéni gyakorlatának mentori feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az intézményvezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el. Munkáját a pedagógusi kompetenciák magas szintű és tudatos alkalmazása kell, hogy jellemezze, illetve emellett a mentornak képesnek kell lennie a pedagógusképzés követelményeiben megkívánt szakmai képességek fejlesztésére is. Az erre irányuló módszerek ismerete mellett az önreflexió az a kulcsképesség, amelynek alkalmazásával lehetővé válik a tervezett pedagógiai hatások és a gyakorlatban történő megvalósulások összevetése, értékelése, valamint a diszkrepancia okainak feltárása. Ugyanez a tudatosság szükséges a hallgatók tapasztalatszerző munkájának az irányításához, elemzéséhez és értékeléséhez is, amely a hallgatók tapasztalati tanulásának hatékonyságát valamint a gyakorlati képzés, illetve a pályakezdők beilleszkedésének az eredményességét szolgálja.

 Helyszín: Pécs és Szekszárd

Képzés feltétele: 

Tanító szakos diploma (német nemzetiségi szakirány, bármely műveltségi terület)

A szakmai speciális ismeretkör felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat.

 

 

Helyszín: 
Pécs és Szekszárd
Képzés feltétele: 
Tanító szakos diploma és tanító szakos diploma német nyelvi műveltségi terület vagy német nemzetiségi szakirány (a modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat)
Kapcsolattartó: 
Mozolai Annamária
+3630/9362-495