Tehetséggondozás a pedagógiai gyakorlatban - akkreditált tanfolyami pedagógus továbbképzés

magyar
Jelentkezési határidő: 
kedd, augusztus 1, 2023

A képzést ajánljuk: Tanítók, óvodapedagógusok számára

Jelentkezési feltétel: Tanító vagy óvodapedagógus szakképzettség

Képzési idő: 30 óra

Képzési helyszín(ek): Szekszárd, Dunaújváros

Megszerezhető kreditek: 30 kreditpont

Képzési forma: levelező képzés

A képzés célja: A tehetség felismeréséhez, gondozásához, továbbfejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati háttértudás megerősítése, elmélyítése és korszerű ismeretekkel történő megújítása. Kiemelt feladat: a tehetséges gyermekek fejlesztése játékban és szabadidőben, illetve az anyanyelvi kompetenciáinak, verbális képességeinek komplex fejlesztése és a kreativitásuk kibontakoztatása. Olyan szakemberek továbbképzése, akik a szerzett ismereteik birtokában képesek lesznek az utóbbi évek köznevelési kihívásainak megfelelni, megfelelő szakmai kompetenciákkal felvértezve sikeresen tudják majd alkalmazni az egyéni pedagógiai gyakorlatuk és a tehetséggondozó programok vezetése során.

A képzés tárgya: A továbbképzési programban az ismeretszerzés nagy része gyakorlathoz kötött. A pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, elsajátítása változatos formában történik (megfigyelés, gyakorlat, gyűjtőmunka, szerep-és szituációs játék, csoportmunka, megbeszélés, önreflexió stb.) A képzés során bemutatott elméleti és facilitáló- módszertani modell lehetőséget biztosít a rejtett tehetségek megnyitására, amely megerősítheti a különböző szociokulturális közegből származó gyerekek pozitív értékeit, felszínre hozhatja szunnyadó képességeiket. A tehetségfejlesztés pedagógiai elveinek és eljárásainak megismerésével és alkalmazásával lehetővé válik a gyermeki személyiség erős oldalainak támogatása, a gyenge oldal kiegyenlítése, az összes terület fejlesztése, valamint a nevelési- oktatási légkör javítása.

Képzési költség: 60.000 Ft (PTE Partnerintézmény pedagógusainak 10% kedvezmény)

Jelentkezés módja: A honlapról letöltött jelentkezési lap beküldésével, megfelelő dokumentumok csatolásával.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 1.

Szakmai vezető: Dr. Kurucz Rózsa

 

Jelentkezési lap letöltése »

 

Képzés időtartama: 
hétfő, szeptember 5, 2022
Helyszín: 
PTE KPVK Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Kapcsolattartó: 
Kis-Pongrácz Tamás