Természetpedagógia

Képzési idő

3 félév

 

Képzési helyszín(ek)

  • Szekszárd
  • Pécs

 

Felvételi irányszám

5 < 20

 

Megszerezhető kreditek száma

90 kredit

 

Képzési forma

levelező képzés

 

Képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek hagyományos iskolai képzési kereteken kívüli környezeti nevelési, természetvédelmi nevelési feladatok végrehajtására; alkalmasak természetpedagógia programok tervezésére, megvalósítására. A képzés során megszerzett tudás jól alkalmazható a közoktatás átalakuló rendszerében a gyakorlatias szemlélet kialakításában, a tanulmányutak, kirándulások, táborok, tematikus programok szervezésében, az oktatási intézmények kapcsolatrendszerének javításában.

A képzés célközönsége a múzeumokban, állatkertekben, botanikus kertekben, erdőgazdaságokban, erdei iskolákban, állami és civil természetvédelmi szervezeteknél oktatással foglalkozó szakemberek, és az e terület iránt érdeklődő pedagógusok, akinek a képzés segítséget ad munkájuk eredményesebb elvégzéséhez.

 

Képzés tárgya:

A továbbképzés felöleli az élővilág konzervációjával kapcsolatos nem iskolai rendszerű oktatási, ismeretterjesztési területeket, a természettudományos múzeumpedagógia, a zoopedagógia, az erdei iskolák, természetvédelmi táborok, rendezvények széles körét.

A képzési területek széles spektruma biztosítja, hogy a különböző területekről érkező hallgatók is megtalálják a fejlődési lehetőségüket a képzésben. Az ökológiai, konzerváció biológiai alapok mellett a hallgatók megismerkedhetnek a különböző célcsoportok életkori sajátosságainak megfelelő természetpedagógiai, környezeti nevelési módszerekkel, az e területen folyó jó gyakorlatokkal, képessé válnak természetpedagógiai programok megtervezésére, megszervezésére és lebonyolítására, a hagyományos iskolai képzési kereteken kívüli környezeti nevelési, természetvédelmi nevelési feladatok végrehajtására, ezzel alkalmasak lesznek a környezettudatos szemléletmód átadására.

A képzés három fő területe: a korszerű természetismereti és konzervációs alapok, a pedagógiai és kommunikációs valamint a szakmai, gyakorlati ismeretek. A konzervációs alapok oktatásának fő célja a korszerű ökológiai alapok, holisztikus szemlélet kialakítása. A pedagógiai és kommunikációs tárgyak az üzenetek különböző célcsoportokhoz való eljuttatásához nyújtanak módszertani segítséget. A szakmai, gyakorlati képzés egyrészt a gazdaságilag is fenntartható, sikeres tevékenységhez (pl. táborszervezés, szakmai programok stb.) szükséges alapvető vállalkozási ismereteket mutatja be, másrészt a természetpedagógia gyakorlati működésének megismerését szolgálja külső szakmai közreműködők bevonásával.

A képzésben közreműködő szakmai szervezetek: Duna-Dráva Nemzeti Park, Pécsi Állatkert, Gemenc Zrt., Pécsi Természettudományi Múzeum. A szakmai gyakorlati tantárgyak tervezett külső helyszínei: Pécs, Pörböly, Szekszárd, Budapest. A képzés változatos gyakorlati helyszínei miatt a hallgatóktól rugalmasságot, mobilitást igényel.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség neve

természetpedagógiai szakvezető

 

A képzés költsége

200.000 Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 1.

 

Jelentkezés feltételei

A képzésben bármely képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők részt vehetnek.

 

Jelentkezés módja

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a diploma másolatának beküldésével

 

Tervezett indítás

2024. szeptember

 

Szakfelelős: Dr. Máté Andrea (mate.andrea@pte.hu)

Információk és jelentkezés a kpvk.szekszard.to@pte.hu e-mail címen