Testnevelés az általános iskola 1-6. osztályában

Képzési idő

2 félév

 

Képzési helyszín(ek)

  • Szekszárd
  • Pécs

 

Megszerezhető kreditek száma

30 kredit

 

Képzési forma

levelező képzés

 

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik a korszerű testnevelési és sporttudományi ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az általános iskolai testnevelés és a mindennapos testnevelés feladatainak ellátására. További cél, hogy a hallgatók a képzés során elsajátítsák a mell, hát és gyorsúszás helyes technikáját, oktatásmetodikáját és az úszás versenyszabályait. Legyenek képesek a későbbiekben úszás oktatására, akár vízitábor szerevezésére. Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak a 10-12 éves korosztály nevelési feladatainak differenciált ellátására, korszerű, humánus, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó nevelésre a testnevelés területén.

 

Főbb tárgyak: Anatómia- élettan; Gimnasztika; Torna; Atlétika; Sportjáték; Testnevelés tantárgy pedagógia; Iskolai szabadidősport; Úszásoktatás; Gyógytestnevelés elmélet és gyakorlat

 

Tanúsítvány

Tanító testnevelés és sport műveltségi területen

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Általános iskolákban a tantárgy oktatása

 

A képzés költsége

150.000 Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 1.

 

Jelentkezés feltétele

Tanító szakképzettség

 

Jelentkezés módja

A honlapról letölthető jelentkezési lap, valamint a diploma másolatának beküldésével

 

Tervezett indítás

2023. szeptember

 

Szakfelelős: Christian Anikó mesteroktató

Információk és jelentkezés a kis-pongracz.tamas@pte.hu e-mail címen.